≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Český regionální dům v Užgorodu

Český regionální dům v Užgorodu

Vážení, v souvislosti s otevřením Českého regionálního domu v Užgorodu, viz bližší informace níže, koordinujeme prezentaci regionálních firem v těchto prostorách. Pokud máte zájem svou firmu představit v oblasti Zakarpatí, a to prostřednictvím propagačních předmětů a materiálů či vzorků vašich výrobků, kontaktujte zástupce spolku UZA,z.s., se kterými domluvíte formu předání materiálů či vzorků, případně získáte další bližší informace:Pavel Musil, tel. 734 204 024, mail: pavelmusil@pavelmusil.cz Lucie Ječmenová, tel. 725 207 213 mail: jecmenova@email.cz S pozdravem, Ing. Adéla Kurešová Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje...

Hledáme elektrikáře

Vážení, firma PB služby s. r. o. hledá do svého týmu elektrikáře. Bližší informace naleznete níže. Dobrý den, dovolujeme si Vás tímto pozvat na aktuální kurzy školení řidičů ADR nebo školení řidičů s profesním průkazem v měsíci červnu 2018. Aktuální termíny jsou vypsány takto: ADR: 08.– 10.06.2018  Profesní školení: 09.06.2018 – Chomutov 13.06.2018 – Litvínov 23.06.2018 – Litvínov  Oba kurzy jsou za výhodné ceny! Školení s profesním průkazem za 800 Kč, u školení ADR např. obnova cisteren po pěti letech za 3800 Kč! Navíc...

Nabídka studia Institutu kombinovaného studia v Mostě HGF VŠB TU Ostrava

Nabídka studia Institutu kombinovaného studia v Mostě Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Termín podání přihlášek do 15. 8. 2018 Těžba uhlí v našem regionu bude stále pokračovat. Dále bude probíhat těžba a zpracování jiných surovin, například vápence, materiálů pro potřebu stavebnictví, keramického průmyslu a nově i těžba lithia pro výrobu baterií… S těžbou a využíváním všech nerostných surovin souvisí i problematika ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, rekultivace a regenerace krajiny,...

Neuron pro vase podnikani a inovace

Neuron pro vase podnikani a inovace_05_2018 (copy Dobrý den, v přiloženém odkazu najdete aktuální číslo newsletteru Inovačního centra Ústeckého kraje Neuron pro vaše podnikání a inovace. Přílohu html otevřete přímo ve Vašem prohlížeči. Přeji inspirativní čtení. Ondřej Klein marketing manager tel.:    774 156 477 mail.: klein@icuk.cz

TRANS3Net.show

Vážení,   ve středu 30. května 2018 pořádá Okresní hospodářská komora Děčín mezinárodní akci s názvem TRANS3Net.show. Jde o půldenní setkání firem/univerzit/výzkumných organizací/municipalit z Čech, Německa a Polska a prezentaci jejich výrobků/služeb na téma Smart Mobility. Záměrem akce je především to, aby organizace představily, na čem pracují, jaké jsou trendy a příležitosti (pro tyto tři regiony). Jedná se o akci pořádanou pod záštitou programu Interreg CENTRAL EUROPE. Vedoucím partnerem tohoto projektu je Technische Universität Dresden. Na projektu...

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020 Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské aglomerace (Bez statutárního města Ústí nad Labem) stabilizovat jejich finanční situaci a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. Projekt STOP EXEKUCE Projekt je spolufinancován Evropskou unií.        Partner projektu:  Česká asociace povinných, z.s. Cílová skupina:    Osoby ohrožené předlužeností (dotčené...

Seznamte se s komorovou historií, HK ČR nabízí jedinečného průvodce

Seznamte se s komorovou historií, HK ČR nabízí jedinečného průvodce K významnému 25. výročí svého novodobého působení Hospodářská komora ČR nadělila sobě, ale zejména širokému okruhu zájemců o historii obchodních komor, cechů a společenstev historickou publikaci mapující jejich působení v posledních 150 letech. První část 280stránkové publikace přehlednou formou přináší pohled do historie obchodních komor na českém území a nastiňuje okolnosti vzniku a fungování podobných uskupení. Druhá část publikace je...

Nově vzniklé pracoviště MPSV v Ústí nad Labem

Vážení, dovolte, abychom Vám krátce představili nově vzniklé pracoviště MPSV v Ústí nad Labem. Naše pobočka odboru podpory projektů byla zřízena především pro Ústecký a Karlovarský kraj. Naším úkolem je pomáhat všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry. Naše nově vzniklá pobočka v Ústí nad Labem nabízí především usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ, bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu...

Neuron pro vaše podnikání a inovace_březen_2018

Vážení příznivci Inovačního centra, aktuální Neuron pro vaše podnikání jsme zaměřili na dění u nás – v Inovačním centru Ústeckého kraje. Nachystali jsme totiž novinky, které zato stojí. V první řadě rozjíždíme nový podnikatelský inkubátor zaměřený na začínající podnikatele v oblasti gastronomie s názvem Foodies Go! a startuje také již čtvrtý běh našeho tradičního inkubačního programu Startup Go! ICUK ve spolupráci s Gastro Techno Group nově připravil čtvrtletní inkubační program pro začínajícípodnikatele...

Czech startup data_EU-Startup Monitor

Dobrý den, oslovili nás organizátoři projektu EU-Startup Monitor – projekt, který je realizován pro Evropskou komisi a je zaměřen na sběr dat od start-upů prostřednictvím dotazníku. Cílem průzkumu je prostřednictvím dotazníku získat vstupy, které povedou k vytvoření efektivnějších a smysluplnějších politik, které podporují mladé podniky, jež nedávno zahájily podnikání nebo se právě rozšiřují. Zároveň mají účastníci průzkumu možnost získat velké ceny, např. výstavní stánek v TOA Berlín nebo vstupenky na...
Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST