≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Ceník poskytovaných služeb

Všeobecné služby

►           Pronájem zasedací místnosti: (16 míst + 12 uvnitř)
Pro členy:
komerční akce 200,- Kč/hod./v úředních hodinách úřadu,
1.500,- Kč/den/v úředních hodinách úřadu,
nekomerční akce bezplatně v úředních hodinách úřadu.
Pro nečleny:
400,- Kč/hod./ v úředních hodinách úřadu,
3.000,- Kč/den/ v úředních hodinách úřadu.
Po ukončení úředních hodin úřadu + 600,- Kč/hod.

Konferenční služby dle dohody.
►         Pronájem poslední kanceláře:
Pro členy: – komerční akce 100,- Kč/hod./ v úředních hodinách úřadu,
500,- Kč/den/ v úředních hodinách úřadu,
– nekomerční akce bezplatně v úředních hodinách úřadu.
Pro nečleny: 200,- Kč/hod./ v úředních hodinách úřadu,
700,- Kč/den/ v úředních hodinách úřadu.
Konferenční služby dle dohody.
►           Pronájem techniky (zasedací místnost): 150,- Kč/hod.
►           Překlady z ČJ do NJ, z  NJ do ČJ:
Pro členy:     300,- Kč za normostránku
Pro nečleny:  400,- Kč za normostránku
►           Vyhledávání a předávání firemních kontaktů z internetu:
Pro členy: bezplatně
Pro nečleny: 50,- Kč za adresu a 1.000,- Kč paušál (max 30 kontaktů)
►           Prezentace firem na webových stránkách OHK Most www.ohk-most.cz
Pro členy: bezplatně odkaz na webové stránky
Pro nečleny: 10.000,- Kč na 6 měsíců roku
►           Sjednávání kontaktů do zahraničí:
Pro členy: bezplatně
Pro nečleny: paušál 2.000,- Kč
►           Další služby je možné sjednat na úřadě OHK Most za smluvní ceny dle individuální kalkulace.
►           Inzerce do čtvrtletníku TEMA, tisk, kopírování a rozesílání nabídek členům OHK Most –  viz příloha.
►           Prezentace výrobků Mostecka  – panel v předsálí OHK Most – viz příloha

Káva: 20,- Kč
Čaj: 10,- Kč
Voda (džbán): 15,- Kč
Další občerstvení dle dohody.

►           CzechPOINT

Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům –  výpisům z rejstříků – z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS).
Obchodního rejstříku
Živnostenského rejstříku
Katastru nemovitostí
Rejstříku trestů
Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
Insolvenčního rejstříku
Cena ověřeného výpisu z OR, ŽR, KN, RT, registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku:
Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy

Vydání ověřeného výpisu z: 1. strana další strana
Obchodního rejstříku 90,- Kč 50,- Kč
Živnostenského rejstříku 90,- Kč 50,- Kč
Katastru nemovitostí 90,- Kč 50,- Kč
Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 100,- Kč neúčtuje se
Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby 60,- Kč 50,- Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 90,- Kč 50,- Kč
Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy) 90,- Kč 50,- Kč
Insolvenčního rejstříku 90,- Kč 50,- Kč
Další služby:
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou                 i započatou stranu) 30,- Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky bezplatně
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou                  i započatou stranu) 30,- Kč
Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis) 30,- Kč

Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden list má dvě stránky, poplatek je osvobozen od DPH, cena nezávisí od počtu stránek – nejsou možné množstevní nebo jiné slevy.

Opakované vydání stejného výstupu z ISVS se považuje za další případ, nikoliv za druhou nebo další stránku. Vytištěný výstup z ISVS nesmí být kopírován, musí být znovu „získán“ předepsaným způsobem z ISVS a jako další případ řádně zaevidován pod vlastním číslem jednacím.

Stránka s ověřovací doložkou se do celkového počtu stránek nezapočítává, stránka s ověřovací doložkou není účtována.

Odměna hospodářské komory, za výše uvedené služby, se řídí zákonem č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od 1. října 2009.
Příloha k Ceníku služeb OHK Most platná od 1. 1. 2018
►           Inzerce TEMA
Pro členy i nečleny:
Ceník technicko-ekonomické specifikace pro inzerenty periodika TEMA 

1/3 A4  70×297 mm                                          5 000,- Kč
1/2 A4 210×148 mm                                        7 000,- Kč
1/4 A4 105×148 mm                                        3 000,- Kč
1/1 A4 210×297 mm                                        13 000,- Kč
2/1 A4 420×297 mm                                        30 000,- Kč

Vnitřní obálka
210×297 mm                                                      22 000,- Kč

Zadní obálka
210×297 mm                                                      25 000,- Kč

PR článek A4                                                      13 000,- Kč

Vkládaná inzerce                     2,50 Kč/list x náklad (2 500 ks)   max. dvoulist

►           Prezentace výrobků Mostecka – panel v předsálí OHK Most

Možnost krátkodobého bezplatného zapůjčení panelu pro reklamní a propagační akce s tím, že případné škody nebo ztrátu uhradí firma OHK Most v plné výši.
Pro členy:
Využitelná plocha panelu:
1×1,6 m     Kč   7.000,- vč. DPH na dobu neurčitou
0,5×1,6 m  Kč   3.500,-  vč. DPH na dobu neurčitou

Pro nečleny:
Využitelná plocha panelu:
1×1,6 m     Kč   7.000,- vč. DPH na dobu neurčitou
0,5×1,6 m  Kč   3.500,-  vč. DPH na dobu neurčitou

Tisk (kopírování) – max. 10 listů/1 den
     A4/1 strana ČB – 3,- Kč
A4/oboustranně ČB – 5,- Kč
A4/1 strana barevně – 7,- Kč
A4/oboustranně barevně – 13,- Kč

Rozesílání nabídek nečlenů členské základně OHK Most.
     1x rozeslání 1000,- Kč

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST