Dokumenty

Statut uznávaného člena

OHK v Mostě ve snaze zvýšit odbornou a vlivovou úroveň konání zejména svých odborných sekcí, zavádí do svých struktur možnost uznávaného členství v odborných sekcích (dále člen) pro fyzické osoby – nepodnikatele. Jedná se nabídku deklarované spolupráce a participace na činnosti komory pro významné osobnosti a autority v technických, humanitních, politických a správních strukturách společnosti, dotýkajících se působnosti komory.

Statut okresní komory

Okresní hospodářská komora Most (dále jen ”okresní komora”) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění platných změn a doplňků.

Příspěvkový řád

Každý člen Okresní hospodářské komory Most je povinen platit členské poplatky, které se skládají z členských příspěvků a platby za služby v souladu s tímto příspěvkovým řádem.

i

Příspěvkový řád

Jednací řád

v doslovném znění Jednacího řádu Hospodářské komory České republiky schváleného XX. Sněmem Hospodářské komory České republiky.

Volební řád

Volební řád (dále jen VŘ) Okresní hospodářské komory Most (dále jen OHK)

Statut externích partnerů

Externí partner má stejná práva a povinnosti jako řádný člen okresní komory. Nevztahuje se na něj pouze bod 1.a. par.4 , tj. „Volit a být volen do orgánů OHK“.

Statut odborné sekce OHK Most

STATUT ODBORNÉ SEKCE OHK MOST