Nová povinnost pro podnikatele

Dnem 31. 5. 2017, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku, nabývá účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřácký zákon. Současně s ním pozbývá účinnosti zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který dosud tuto problematiku řešil.

Protikuřácký zákon upravuje opatření a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků, která byla součástí původního zákona, mj. omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret a alkoholických nápojů. Zároveň však rozšiřuje místa, kde bude platit zákaz kouření. Jedná se např. o vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb.  Absolutní zákaz kouření, tedy i používání elektronických cigaret, se bude vztahovat kupříkladu na nástupiště veřejné silniční a drážní dopravy, školy a školská zařízení, vnitřní prostory všech typů sportovišť, prostory dětských hřišť a sportovišť určených převážně pro osoby mladší 18 let. Výjimku z absolutního zákazu kouření pak budou mít provozovny typu restaurace, bary a kavárny, kde zákon používání elektronických cigaret umožňuje.

Cílem nové právní úpravy je snaha zvýšit ochranu veřejného zdraví, a to zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale také snížit dopady škod působených návykovými látkami jako je např. alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské.

Sankce za nedodržení zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let prodejcem, byla stanovena až do výše 1 000 000 Kč. Zároveň s touto pokutou může být prodejci uložen trest zákazu činnosti do 2 let. V případě prodeje tabákového výrobku nebo alkoholického nápoje osobě mladší 15 let, se zvyšuje horní hranice uvedené zákonné sazby na dvojnásobek.  

Kontrolu nad dodržováním zákazu kouření na zákonem vymezených místech budou provádět obce v přenesené působnosti, orgány ochrany veřejného zdraví, Policie České republiky
i obecní policie. Sankce byla v případě spáchání tohoto přestupku fyzickou osobou stanovena až do výše 5 000 Kč.

Živnostenské úřady budou provádět kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků mimo místa povolená protikuřáckým zákonem. Dále budou kontrolovat dodržování podmínek prodeje uvedeného sortimentu, a to s ohledem na povinnost umístit v místě prodeje pro spotřebitele informaci o zákazu prodeje osobám mladším 18 let.  

Bc. Miroslava Knížová                                                                 
vedoucí odboru živnostenský úřad                                            
odbor živnostenský úřad                                  

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017