Pro zaměstnavatele

Dobrý list komory (dále jen „DLK“) je dokument hospodářské komory vypovídající o kvalitě pracovníka prvně vstupujícího na trh práce a do profesní kariéry. Je vydaný vybraným učňům a studentům, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti, zejména pak řemeslné a odbornostní dovednosti absolventa školy.

 

V roce 2003 se konal historicky první ročník udílení DLK a stejně tak jako druhý byl určen pouze absolventům učebních oborů.  V roce 2005 doporučila Odborná sekce vzdělávání při OHK Most vydávat tento prestižní dokument také studentům maturitních oborů. V roce 2009 Představenstvo OHK Most schválilo vydávání DLK pro absolventy vysokých škol a v roce 2015 byl poprvé vydán Dobrý list komory speciál. 

 

Všichni držitelé DLK (dle statutu) mají možnost požádat OHK Most o zprostředkování zaměstnání. 

Kliknutím na odkazy statutů se Vám příslušný statut zobrazí.

i

Statut Dobrého listu komory pro absolventy vysokých škol

i

Statut Dobrého listu komory pro učební obory

i

Statut Dobrého listu komory pro maturitní obory

i

Statut Dobrého listu komory speciál