≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

DOBRÝ LIST KOMORY

Dobrý list komory

OHK Most je si vědoma své odpovědnosti a žádoucího vlivu na podnikatelské prostředí a jeho neopominutelnou součást, kterou je příprava nových generací na budoucí povolání rozvojem zejména řemeslných znalostí a manuálních dovedností s nutnou mírou hrdosti na obor či řemeslo jsoucí zdrojem zajištění existence. Tyto faktory byly a i do budoucna musí být základem pro rozvoj řemesel a služeb ve všech vazbách a souvislostech. Pojem „zlaté české ruce“ byl pojmem, který otevíral cestu českým řemeslníkům k vážnosti a uplatnění nejen v  tuzemsku, ale i v průmyslovém světě. Nelze nadále přihlížet tomu, jak učiliště opouštějí mladí lidé bez zájmu a hrdosti na řemeslo, kterým se ve vzdělávacím systému vyučili a které by měli v praxi dále rozvíjet a motivovat své budoucí následovníky. Příčin stavu a jeho důsledků je jistě mnoho a hledání cest k vizím přijatelnosti je mnoho také. Neopominutelnou roli zde musí také sehrát komory se svými cechy, společenstvy a ostatními regionálními složkami.

Projekt „ Dobrého listu komory “ je pokusem jedné okresní komory přispět alespoň deklarovaným uznáním znalostí a dovedností vybraných absolventů středních škol a učilišť k vytváření příznivější atmosféry v předmětném segmentu podnikatelského prostředí.

 

 

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST