≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna 30 let

HLAVNÍ MENU

Chemické fórum Ústeckého kraje

Prezentace – Chemické fórum ÚK 2022

V případě, že máte zájem o zaslání prezentace z níže uvedeného seznamu, tak nás kontaktuje na e-mailu imp@ohk-most.cz a prezentace Vám bude zaslána e-mailem nebo přes úschovnu.

 1. Kamil Wichterle – VŠB-Technická univerzita Ostrava – Uhlíkově neutrální průmysl
 2. Ivan Souček – Svaz chemického průmyslu ČR – Obnovitelné zdroje a budoucnost fosilních zdrojů pro chemický průmysl
 3. Jiří Hájek – ORLEN UniCRE a.s. – Chemická recyklace plastů pyrolýzou – cesta k cirkularitě
 4. Tomáš Loubal – Spolchemie – Recyklace odpadních vod ve Spolchemii
 5. Lukáš Anděl – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. – Vedlejší energetické produkty – strategická surovina zítřka
 6. Pavel Hanzl – ČEZ, a.s. – Těžba a zpracování lithia na cínovci
 7. Michael Londesborough – Ústav Anorganické Chemie
 8. Milan Jahoda – ORLEN Unipetrol RPA s.r.o – Příležitosti a možnosti zážitkového vzdělávání v chemickém průmyslu
 9. Pavlína Hajnová – Lovochemie, a.s. – Spolupráce se školami
 10. Milan Šmídl – Přírodovědecká fakulta UJEP, Schola Humanitas – Jak učíme chemii u nás?
 11. Daniel Bůžek – Fakulta životního prostředí UJEP – Výuka chemie na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně
 12. Jakub Hrabal – Schola Humanitas – Spolupráce Scholy Humanitas s ORLEN UniCRE

———————————————————————————————————————————————-

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na Chemické fórum Ústeckého kraje 2022, které se bude konat ve čtvrtek 6. 10. 2022 v Ústí nad Labem – Inovační centrum Ústeckého kraje. (adresa – Velká Hradební 2800, 400 01 Ústí nad Labem).

Níže naleznete pozvánku s finálním program.
Pozvánka – Chemicke forum 2022

V případě zájmu o účast se, prosím, registrujte prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.forumusteckykraj.cz/chemicke/registrace-2022/

 

Po registraci obdržíte automaticky potvrzovací e-mail. Registrace je možná, z organizační důvodů, do 3. 10. 2022.

 

Pozn. Smyslem chemických fór Ústeckého kraje je podpořit především vzájemnou komunikaci mezi pracovníky chemického průmyslu, vysokých škol a výzkumu, pedagogů všech stupňů,  zástupci státní správy i zájemci z řad aktivní veřejnosti. Náplní letošního setkání budou vystoupení našich předních odborníků a následná diskuse o tak významných tématech jako je surovinová bezpečnost České republiky v kombinaci s postupným přechodem na uhlíkově neutrální průmysl i pokroky v zavádění postupů cirkulární ekonomiky v klíčových chemických podnicích Ústeckého kraje. Již tradičně bude jeden z odborných bloků fóra věnován popularizaci chemie s návazností na výuku chemie a technických oborů na našich základních a středních školách i technických univerzitách. Snahou organizátorů je ukázat tyto nové trendy a tendence jako významné příležitosti pro další rozvoj chemického průmyslu, výzkumu a vzdělávání v Ústeckém kraji.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za organizační tým:

 

Ing. Jiřina Pečnerová
ředitelka úřadu OHK Most
tř. Budovatelů 2531, 434 01  Most
Tel: +420 777 627 894
e-mail: reditel@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

———————————————————————————————————————–

ZÁZNAM Z CHEMICKÉHO FÓRA 2021
kompletní záznam Chemického fóra 2021 s vystříhanými přestávkami naleznete zde:
https://youtu.be/eZSxZT-uVEM

Přednášky

1 – Suchý – Dekarbonizace dle Fit for 55
dekarbonizace a Fit for 55

2 – Mejstříková – Strategie ÚK v oblasti transformace
Chemické fórum_KUUK_Mejstříková_Lubomíra_25.11.2021

3 – Nekolová – Vodíková strategie ÚK
Chemické fórum 2021_Vodíková strategie ÚK_25112021_v4

4 – Horák – Představení HYDROGEN1
H1_ústecký kraj 25112021v2

5 – Hájek – Reakce rafinérsko-petrochemického komplexu na budoucí výzvy v rámci Green Deal
Chemicke_forum_ORLEN Unipetrol_Hajek

6 – Loubal – SPOLCHEMIE a Green Deal
SPOLCHEMIE a Green Deal

7 – Věk – Výroba minerálních hnojiv a plán dekarbonizace Lovochemie
Chemicke Forum 11_2021_3_Final

8 – Laciok – Green Deal – transformace energetiky
Laciok – Chemicke forum UK

9 – Kubička – Green Chemistry – Obnovitelné suroviny pro chemický průmysl
CHFÚK2021_Kubička

10 – Čapková – Potenciál výzkumu a vzdělávání UJEP v oblasti dekarbonizace
Chemické forum UK_Capkova

11 – Lederer – Možnosti využití uhlí jako potenciální suroviny pro chemický průmysl
CHF ÚK 2021_Lederer_Svoboda_2

 

Chemické fórum Ústeckého kraje – TEMA speciál

2022 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2022/11/TEMA_2022_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

2021 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2022/01/TEMA_2021_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

2020 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2020/11/TEMA_2020_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

2019 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2019/06/TEMA_2019_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

2018 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2018/10/TEMA_2018_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

 

 

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST