≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Chemické fórum Ústeckého kraje

Vážení,

avizuji Vám termín konání Chemického fóra Ústeckého kraje 2024: čtvrtek 26. 9. 2024 – Most – Hotel Cascade.

Avízo CHFÚK 2024

Řádná pozvánka s finálním programem a bližšími pokyny k přihlášení Vám bude zaslána v průběhu měsíce srpna spolu s odkazem pro registraci. Stejně tak bude k dispozici na www.forumusteckykraj.cz a www.ohk-most.cz.

Smyslem chemických fór Ústeckého kraje je podpořit především vzájemnou komunikaci mezi pracovníky chemického průmyslu, vysokých škol a výzkumu, pedagogy všech stupňů,  zástupci státní správy i zájemci z řad aktivní veřejnosti. Hlavním poselstvím letošního setkání budou vystoupení našich předních odborníků a následná diskuse o pozitivním dopadu chemie především na kvalitu samotného lidského života. V letošním roce chceme proto znovu po letech ukázat, jak nás výrobky našich chemických podniků provázejí v každodenním životě a jak přispívají k vysokému životnímu standardu naší společnosti. Přiblížení chemie široké veřejnosti je též snahou zabrzdit obecný klesající trend zájmu o tento obor i diskutovat reálný příspěvek chemie, chemického výzkumu a technického vzdělávaní k pokrokům v oblasti ochrany životního prostředí zejména v našem  kraji.

Již tradičně bude jeden z odborných bloků fóra věnován popularizaci chemie s návazností na výuku chemie a technických oborů na našich základních a středních školách i technických univerzitách. Snahou organizátorů je ukázat tyto nové trendy a tendence jako významné příležitosti pro další rozvoj chemického průmyslu, výzkumu a vzdělávání v Ústeckém kraji.

Těšíme se na Vaši účast

Za organizátora:

Ing. Jiřina Pečnerová
ředitelka úřadu OHK Most
tř. Budovatelů 2531, 434 01  Most
Tel: +420 777 627 894
e-mail: reditel@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

————————————————————————————————————————–

Vážení,

níže na odkazu naleznete nahraná videa z chemického fóra.

https://www.youtube.com/channel/UC-pDY9RuiOoGHYCHtjNtylg

Vážení,

níže naleznete přednášky z Chemického fóra ÚK 2023.

Jaroslav Suchý

230918_Cesta transformace evropského chemického průmyslu – národní plán

Martin Růžička

Chemické fórum Ústeckého kraje 2023_Strategie_Green Deal_ORLEN_Unipetrol

Jaromír Lederer

CHF_2023_CO2_JL_zkrácená_SEP18

Radomír Věk

September_19_2023_Usti_Final_4

Jiří Hájek

Chemické fórum Ústeckého kraje 2023 – UniCRE_FINAL_19092023

Tomáš Loubal

CFP a obnovitelný podíl v produktech Spolchemie

Tomáš Kirbs

Odpadové hospodářství v Ústeckém kraji – TK

Jan Slavík

Slavík_Chemické fórum

Jaromír Cais

Cais – FSI UJEP

Vojtěch Bělohlav

Technické vzdělávání ve vztahu k budoucím potřebám ÚK


Chemické fórum Ústeckého kraje – TEMA speciál

2023 – Speciál -Chemické fórum Ústeckého kraje
https://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2023/10/TEMA_2023_special_Chemicke-forum-1.pdf

2022 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2022/11/TEMA_2022_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

2021 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2022/01/TEMA_2021_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

2020 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2020/11/TEMA_2020_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

2019 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2019/06/TEMA_2019_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

2018 – Speciál – Chemické fórum Ústeckého kraje
http://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2018/10/TEMA_2018_speci%C3%A1l_Chemick%C3%A9-f%C3%B3rum.pdf

———————————————————————————————————————————————————

Prezentace – Chemické fórum ÚK 2022

V případě, že máte zájem o zaslání prezentace z níže uvedeného seznamu, tak nás kontaktuje na e-mailu imp@ohk-most.cz a prezentace Vám bude zaslána e-mailem nebo přes úschovnu.

 1. Kamil Wichterle – VŠB-Technická univerzita Ostrava – Uhlíkově neutrální průmysl
 2. Ivan Souček – Svaz chemického průmyslu ČR – Obnovitelné zdroje a budoucnost fosilních zdrojů pro chemický průmysl
 3. Jiří Hájek – ORLEN UniCRE a.s. – Chemická recyklace plastů pyrolýzou – cesta k cirkularitě
 4. Tomáš Loubal – Spolchemie – Recyklace odpadních vod ve Spolchemii
 5. Lukáš Anděl – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. – Vedlejší energetické produkty – strategická surovina zítřka
 6. Pavel Hanzl – ČEZ, a.s. – Těžba a zpracování lithia na cínovci
 7. Michael Londesborough – Ústav Anorganické Chemie
 8. Milan Jahoda – ORLEN Unipetrol RPA s.r.o – Příležitosti a možnosti zážitkového vzdělávání v chemickém průmyslu
 9. Pavlína Hajnová – Lovochemie, a.s. – Spolupráce se školami
 10. Milan Šmídl – Přírodovědecká fakulta UJEP, Schola Humanitas – Jak učíme chemii u nás?
 11. Daniel Bůžek – Fakulta životního prostředí UJEP – Výuka chemie na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně
 12. Jakub Hrabal – Schola Humanitas – Spolupráce Scholy Humanitas s ORLEN UniCRE

———————————————————————————————————————————————-

ZÁZNAM Z CHEMICKÉHO FÓRA 2021
kompletní záznam Chemického fóra 2021 s vystříhanými přestávkami naleznete zde:
https://youtu.be/eZSxZT-uVEM

Přednášky

1 – Suchý – Dekarbonizace dle Fit for 55
dekarbonizace a Fit for 55

2 – Mejstříková – Strategie ÚK v oblasti transformace
Chemické fórum_KUUK_Mejstříková_Lubomíra_25.11.2021

3 – Nekolová – Vodíková strategie ÚK
Chemické fórum 2021_Vodíková strategie ÚK_25112021_v4

4 – Horák – Představení HYDROGEN1
H1_ústecký kraj 25112021v2

5 – Hájek – Reakce rafinérsko-petrochemického komplexu na budoucí výzvy v rámci Green Deal
Chemicke_forum_ORLEN Unipetrol_Hajek

6 – Loubal – SPOLCHEMIE a Green Deal
SPOLCHEMIE a Green Deal

7 – Věk – Výroba minerálních hnojiv a plán dekarbonizace Lovochemie
Chemicke Forum 11_2021_3_Final

8 – Laciok – Green Deal – transformace energetiky
Laciok – Chemicke forum UK

9 – Kubička – Green Chemistry – Obnovitelné suroviny pro chemický průmysl
CHFÚK2021_Kubička

10 – Čapková – Potenciál výzkumu a vzdělávání UJEP v oblasti dekarbonizace
Chemické forum UK_Capkova

11 – Lederer – Možnosti využití uhlí jako potenciální suroviny pro chemický průmysl
CHF ÚK 2021_Lederer_Svoboda_2

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST