≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

SOKRATES 3+1

Projekt SOKRATES 3+1

 Projekt SOKRATES 3+1 je víceletý projekt Okresní hospodářské komory Most zaměřený
na prezentaci vzdělávacích institucí na Mostecku. Číslice 3+1 v názvu znamenají, že je rozdělen na čtyři opakující se aktivity, které probíhají během školního roku (září až červen). Konkrétní forma, obsah
a načasování aktivit závisí vždy na aktuálních potřebách trhu práce a možnostech jednotlivých vzdělávacích institucí.

 

SOKRATES 1 – Regionální veletrh středního vzdělávání

Jedná se o představení co největšího počtu středních škol na jednom místě – akce je určena hlavně pro žáky posledních ročníků základních škol a jejich rodiče s cílem usnadnit žákům volbu jejich další vzdělávací dráhy.

 

SOKRATES 2 – Prezentace vysokých a vyšších odborných škol

Tato aktivita umožňuje představení regionálně působících vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) škol na jednom místě – akce je určena pro výchovné poradce středních škol, žáky posledních ročníků středních škol
a další zájemce, kteří chtějí studovat na VŠ nebo VOŠ a ještě nejsou zcela rozhodnuti, kterou školu si vyberou.

 

SOKRATES 3 – Celoživotní vzdělávání dospělých

Jedná se o prezentaci veškerých vzdělávacích aktivit realizovaných jako řádné školské vzdělávání dospělých (získání příslušného stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání anebo vzdělávání seniorů. Zahrnuje zprostředkování znalostí, dovedností, návyků, hodnotových postojů i forem jednání osob, které ukončily školní vzdělání a přípravu na povolání a již vstoupily na trh práce. Aktivita může proběhnout formou jednorázové akce nebo formou zvláštního vydání čtvrtletníku OHK Most TEMA jako tzv. „virtuální veletrh“.

 

 SOKRATES +1

Jedná se o odborné setkávání (formou semináře, kulatého stolu, konference regionálního vzdělávání nebo veřejného jednání odborné sekce vzdělávání OHK Most) zaměřené vždy na aktuální témata, která vyplynou z aktivit projektu  1-3.

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST