≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

PROJEKTY

Profesní vzdělávání zaměstnanců PROFES

Vážení, OHK Most zahájila dnem 1. 7. 2019 realizaci projektu Profesní vzdělávání zaměstnanců PROFES CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010954, jehož smyslem a podstatou je podpořit vzdělávání zaměstnanců členů Hospodářské komory ČR. V rámci projektu, při splnění povinných náležitostí, lze uhradit ve 100% výši školení Vašich zaměstnanců mimo školení ze zákona povinné a to po dobu realizace projektu, která je 3 roky. Zaměstnanec musí být zaměstnán u Vás po dobu školení na základě pracovní smlouvy příp....

VODAMIN II

https://www.youtube.com/watch?v=qX_RjtR1sF8  

Česko-saské návštěvy

POZVÁNKA - Česko-saské návštěvy EINLADUNG - Böhmisch-sächsische Begegnungen   Tisková zpráva OHK Most Česko-saské návštěvy Okresní hospodářská komora Most ve spolupráce s německou průmyslovou a obchodní komorou v Chemnitz pozvali do Mostu odborníky obou zemí z oblasti cestovního ruchu, aby tak navázali na již 9. ročník společných jednání s cílem prezentovat nové možnosti v oblasti cestovního ruchu v Euroregionu Krušnohoří na obou stranách hranice. V rámci výměny zkušeností a vzájemné informovanosti vystoupila řada odborníků: např....
Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST