≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Profesní vzdělávání zaměstnanců PROFES

Vážení,

OHK Most zahájila dnem 1. 7. 2019 realizaci projektu Profesní vzdělávání zaměstnanců PROFES CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010954, jehož smyslem a podstatou je podpořit vzdělávání zaměstnanců členů Hospodářské komory ČR. V rámci projektu, při splnění povinných náležitostí, lze uhradit ve 100% výši školení Vašich zaměstnanců mimo školení ze zákona povinné a to po dobu realizace projektu, která je 3 roky. Zaměstnanec musí být zaměstnán u Vás po dobu školení na základě pracovní smlouvy příp. dohody o pracovní činnosti, která se dokládá jako povinný dokument.

Poskytnutá dotace je čerpána obvykle v režimu podpory de minimis, tzn. v plné výši. Klíčové aktivity projektu, ze kterých lze hradit a uplatňovat náklady na školení, se skládají z oblastí – Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Technické dovednosti a jiné odborné vzdělávání.

Školení, plně hrazené z EU, nelze realizovat ihned, je zapotřebí zadministrovat žádost o veřejnou podporu, uvést školení do plánu aktivit a zajistit od dodavatele dokumentaci ke vzdělávacím kurzům, tzn. celkově cca 2 měsíce. V případě zájmu a bližších informací mne prosím kontaktujte.

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Jiřina Pečnerová
ředitelka úřadu
OHK Most
Višňová 666, 434 01  Most
Tel: 417 637 401, 777 627 894
e-mail: reditel@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST