≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

MOSTY K MATEMATICE

Nositelé projektu:

Okresní hospodářská komora Most – zastoupená Ing. Rudolfem Jungem,

statutární město Most – zastoupené Mgr. Janem Paparegou

Cílem a ambicí OHK Most a města Mostu je přispět v okruhu své působnosti a autority k renesanci matematiky, jako základního prvku vzdělanosti a v tomto případě již na úrovni základních škol Mostecka. Právě Mostecko, jako jeden z  regionů, před kterým stojí zvládnutí problému restrukturalizace svého hospodářství v očekávaném procesu útlumu činnosti v oblasti energetiky a těžby surovin, což zatím vytvářelo dostatečný ekonomický potenciál bohatství a prosperity, je regionem, pro který dostatek technicky vzdělaných absolventů škol všeho typu a úrovně je základním předpokladem pro hospodářskou prosperitu a rozvoj. Je to právě podpora rozvoje matematiky, a to již na základních školách, které se bude věnovat tento projekt.

Partnery projektu jsou:

  • UJEP – Přírodovědecká fakulta – zastoupená doc. RNDr. Jaroslavem Pavlíkem, CSc.
  • VŠB TU Ostrava – středisko Most – zastoupená JUDr. Alexanderem Királym, Ph.D.
  • Podkrušnohorské gymnázium Most – zastoupené Mgr. Karlem Vackem

Dalšími partnery projektu jsou:

Slovácké strojírny, a. s. (05 KSK)
PRODECO, a. s.
ČEZ EP, s. r. o.
INELSEV Group a. s.
Bilfinger Industrial Services Czech s. r.

https://mosty-k-matematice.webnode.cz/

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST