≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Dokumenty OHK Most

Statut okresní komory

Okresní hospodářská komora Most (dále jen ”okresní komora”) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění platných změn a doplňků.

 • 21 / 06 / 2018
 • Autor článku: abson

Statut uznávaného člena

OHK v Mostě ve snaze zvýšit odbornou a vlivovou úroveň konání zejména svých odborných sekcí, zavádí do svých struktur možnost uznávaného členství v odborných sekcích (dále člen) pro fyzické osoby – nepodnikatele. Jedná se nabídku deklarované spolupráce a participace na činnosti komory pro významné osobnosti a autority v technických, humanitních, politických a správních strukturách společnosti, dotýkajících se působnosti komory.

 • 20 / 06 / 2018
 • Autor článku: abson

Příspěvkový řád

Každý člen Okresní hospodářské komory Most je povinen platit členské poplatky, které se skládají z členských příspěvků a platby za služby v souladu s tímto příspěvkovým řádem.

 • 20 / 06 / 2018
 • Autor článku: abson

Jednací řád

v doslovném znění Jednacího řádu Hospodářské komory České republiky schváleného Sněmem Hospodářské komory České republiky.

 • 20 / 06 / 2018
 • Autor článku: abson

Volební řád

Volební řád (dále jen VŘ) Okresní hospodářské komory Most (dále jen OHK).

 • 20 / 06 / 2018
 • Autor článku: abson

Statut externích partnerů

Externí partner má stejná práva a povinnosti jako řádný člen okresní komory. Nevztahuje se na něj pouze bod 1.a. par.4 , tj. „Volit a být volen do orgánů OHK“.

 • 20 / 06 / 2018
 • Autor článku: abson

Statut odborné sekce OHK Most

Statut odborné sekce OHK Most.

 • 20 / 06 / 2018
 • Autor článku: abson
Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST