≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

MÝTY A FAKTA

Odborná sekce ENERGETIKA při Okresní hospodářské komoře Most zpracovala  Mýty a fakta platná k datu vydání. Aktualizace je ve fázi příprav. 

Mýty a fakta o územních a ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku
2. 2009 – OS ENERGETIKA
Mýty a Fakta o územních a ekologických limitech těžby hnědého uhlí na Mostecku

Mýty a fakta o teplárenství v České republice
10. 2009 – OS ENERGETIKA
Mýty a Fakta o teplárenství v České republice

Mýty a fakta o jaderné energetice
11. 2009 – OS ENERGETIKA ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu Řež a. s., Českou nukleární společností, Státním ústavem radiační ochrany a Vítkovice a. s.
Mýty a Fakta o jaderné energetice

Mýty a fakta o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách
10. 2010 – OS ENERGETIKA ve spolupráci s VUPEK-ECONOMY, s. r. o.
Mýty a Fakta o problematice zemního plynu

Mýty a fakta o obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)
10. 2010 – OS ENERGETIKA ve spolupráci s Českou rafinérskou, a. s.
Mýty a Fakta o obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

Mýty a fakta o ropě, ropných produktech a alternativních palivech v dopravě
10. 2010 – OS ENERGETIKA ve spolupráci s Českou rafinérskou, a. s.
Mýty a Fakta o ropě, ropných produktech a alternativních palivech v dopravě

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST