≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Česko-saské návštěvy

EINLADUNG – Böhmisch-sächsische Begegnungen

 

Tisková zpráva OHK Most

Česko-saské návštěvy

Okresní hospodářská komora Most ve spolupráce s německou průmyslovou a obchodní komorou v Chemnitz pozvali do Mostu odborníky obou zemí z oblasti cestovního ruchu, aby tak navázali na již 9. ročník společných jednání s cílem prezentovat nové možnosti v oblasti cestovního ruchu v Euroregionu Krušnohoří na obou stranách hranice.

V rámci výměny zkušeností a vzájemné informovanosti vystoupila řada odborníků: např. Ing. Magda Pejšová představila turistický potenciál přeshraničních linek Dopravy Ústeckého kraje, Ing. Josef Švec za Palivový kombinát Ústí prezentoval záměr využití Jezera Most k turistickým účelům a Ing. Zbyněk Jakš informoval o již 15 let funkčním Podkrušnohorském technickém muzeu. Oba tyto, nejen turistické cíle, byly představeny v odpoledních hodinách formou exkurze. Doprava byla zajištěna historickým autobusem mosteckého dopravního podniku.

Mezi odborníky, kteří se akce zúčastnili, byli i zástupci VŠE katedry cestovního ruchu, města Mostu, Regionalverkehr Erzgebirge nebo Tourismusverband Erzgebirge.

Předseda mostecké komory Ing. Rudolf Jung informoval o novém uskupení aktérů v cestovním ruchu nazvaném SPO-NA, které bylo vytvořeno jako východisko a předpoklad pro budoucí profesionalizaci činností v cestovním ruchu. Jedná se o komise a sekce místně působících institucí, jako je Hospodářská a sociální rada Mostecka, Euroregion Krušnohoří, Destinační agentura Krušné hory a samozřejmě sekce Cestovního ruchu OHK Most. Jeho hlavní idea je v tom, že se zkoncentruje znalostní a iniciativní potenciál, který je v regionu k dispozici a budou se hledat optimální reálná a realizovatelná řešení k udržitelnému rozvoji. „Je třeba také popřemýšlet o tom, zda jen ruiny a zříceniny zvané kulturními památkami, opatřené cedulkami o zákazu vstupu či vstupu na vlastní nebezpečí, dnes ještě někoho dlouhodobě zaujmou a přimějí ho k tomu, aby přijel, opakovaně přijel a pobyl. Stane se tak, když bude m.j. také vzorně obsloužen a zabezpečen. Pak vytvoří zdroje pro rozvoj služeb a s tím souvisejícího drobného podnikání a řemeslné výroby“.

 

Tento projekt Česko-saské návštěvy – Böhmisch-sächsische Begegnungenje spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů / ist von der Europäischen Union im Rahmen des Kleinprojektefonds kofinanziert

Infopress SONDERAUSGABE CZ_DE NOV2018 WEB

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST