≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.

Vážení,

společnost Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. nabízí:

Pokud členy komory omezení spojená s COVIDem 19 přivedla do obtížné situace například z důvodu poklesu zakázek a nutnosti vyplácet mzdy zaměstnancům, přičemž hrozí, že (včas) nedostanou jinou efektivní podporu od státu, nabízí se využít tohoto času k zajištění prohloubení kvalifikace zaměstnanců.

Pokud zaměstnavatel úspěšně požádá u místně příslušného úřadu práce o podporu při odborném vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu z programu POVEZ II., může mu refundace nákladů uhradit až 100 % mzdových náhrad včetně sociálního a zdravotního pojištění jeho zaměstnanců během školení a 85 % (v režimu de minimis) nákladů na nákup školení. Mohou tak pracovníky udržet v práci (s pracovními návyky), dát jim plnou mzdu a ještě je rozvinout v dovednostech, které budou po skončení krize potřebovat.

Program je ideální využít na dobu, kdy bude zrušen zákaz vycházení, ale ještě nebude plné vytížení pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že schvalování žádostí 3-6 týdnů trvá a bude teď o ně velký zájem, doporučujeme zahájit práce na žádosti co nejdříve.

Nutnou podmínkou je absolvování kurzů v celkové délce alespoň 40 hodin na osobu, nebo náplň kurzů musí spadat do rámce odborně technického vzdělávání. To, co bylo za doby ekonomické konjunktury problémem, může nyní být nyní naopak výhodou.

Tréninkové centrum společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. Vám v tomto programu může nabídnout:

  • Svářečské kurzy a obnovu svářečského oprávnění podle ČSN 05 0750 a ČSN EN ISO 9606-1 v akreditované svářečské škole.
  • Odbornou přípravu zaměstnanců zakončenou jejich certifikací dle ČSN EN 1591-4. Tato norma se týká mechaniků šroubových spojů, pracovníků dozoru a odpovědných techniků, kteří demontují, montují a utahují jakékoliv šroubové spoje v tlakových zařízeních v kritických aplikacích. Selhání spoje v takovém zařízení by ohrozilo personál, zařízení nebo životní prostředí. Norma požaduje, aby tato činnost byla vykonávána mechaniky šroubových spojů, kteří jsou držiteli certifikátu, který je k takovéto činnosti opravňuje. Program je pro soubor kvalifikačních úrovní, na něž úspěšný frekventant obdrží příslušný certifikát:
  • Příruby a přírubové spoje
  • Výměníky tepla a tlakové nádoby
  • Utahování hydraulickým momentem

S přípravou žádosti Vám bezplatně rádi pomůžeme a naše platební podmínky za kurzovné citlivě přizpůsobíme Vaší aktuální situaci s možností fakturace kurzovného těsně před refundací dotace.

V případě dotazů či zájmu mě neváhejte kontaktovat.

 

S přáním krásného a úspěšného dne

 

Ing. Karel Linhart, IWE                                                                                                                      

Vedoucí Tréninkového centra
Pekárenská 211
434 01 Most-Velebudice

 

Other Operations
Continental Europe

Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.
Václava Řezáče 313
434 01 Most
Česká republika

Tel.: +420 725 988 567
karel.linhart@bilfinger.com
www.bilfinger.com

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST