≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Chemické fórum Ústeckého kraje 2024

Vážení,

avizuji Vám termín konání Chemického fóra Ústeckého kraje 2024: čtvrtek 26. 9. 2024 – Most – Hotel Cascade.

Avízo CHFÚK 2024

Řádná pozvánka s finálním programem a bližšími pokyny k přihlášení Vám bude zaslána v průběhu měsíce srpna spolu s odkazem pro registraci. Stejně tak bude k dispozici na www.forumusteckykraj.cz a www.ohk-most.cz.

 

Smyslem chemických fór Ústeckého kraje je podpořit především vzájemnou komunikaci mezi pracovníky chemického průmyslu, vysokých škol a výzkumu, pedagogy všech stupňů,  zástupci státní správy i zájemci z řad aktivní veřejnosti. Hlavním poselstvím letošního setkání budou vystoupení našich předních odborníků a následná diskuse o pozitivním dopadu chemie především na kvalitu samotného lidského života. V letošním roce chceme proto znovu po letech ukázat, jak nás výrobky našich chemických podniků provázejí v každodenním životě a jak přispívají k vysokému životnímu standardu naší společnosti. Přiblížení chemie široké veřejnosti je též snahou zabrzdit obecný klesající trend zájmu o tento obor i diskutovat reálný příspěvek chemie, chemického výzkumu a technického vzdělávaní k pokrokům v oblasti ochrany životního prostředí zejména v našem  kraji.

 

Již tradičně bude jeden z odborných bloků fóra věnován popularizaci chemie s návazností na výuku chemie a technických oborů na našich základních a středních školách i technických univerzitách. Snahou organizátorů je ukázat tyto nové trendy a tendence jako významné příležitosti pro další rozvoj chemického průmyslu, výzkumu a vzdělávání v Ústeckém kraji.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

Za organizátora:

 

Ing. Jiřina Pečnerová
ředitelka úřadu OHK Most
tř. Budovatelů 2531, 434 01  Most
Tel: +420 777 627 894
e-mail: reditel@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

Copyright © 2024 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST