≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Dobrý list komory SŠ, SOŠ 2022

Dobrý list komory SŠ, SOŠ 2022

Okresní hospodářská komora Most po dvacáté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních a středních odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Ing. Rudolfa Junga 33 absolventů středních a středních odborných škol na Mostecku.

Gratulaci těmto nejlepším vyjádřili také Mgr. Zdenka Vachková, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje, dále pak primátor Statutárního města Mostu Mgr. Jan Paparega, starostka města Litvínova Mgr. Kamila Bláhová a další.

Letos byl popáté předáván Dobrý list komory tzv. „Uznávaný tovaryš řemesla“, který převzali absolventi, kteří ukončili střední vzdělání výučním listem. V poměru 21:12, byly dobré listy rozděleny mezi absolventy oborů zakončených maturitní zkouškou a absolventy oborů zakončených výučním listem. Zároveň byl předán celkově již 12. Dobrý list komory speciál pro studenta Podkrušnohorského gymnázia Most, Ondřeje Lisického, který se umístil na prvním místě v mezinárodní matematické soutěži Adama Riese pro rok 2022.

OHK Most spolu se střední školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje, Ing. Jan Schiller a také prezident Hospodářské komory ČR, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Roli generálního partnera se zhostila společnost s ručením omezeným POSMAYSPOL, kterou zastupoval generální ředitel Günther Mayer. Ostatní partneři: Statutární město Most, Severní energetická, a.s., Vršanská uhelná, a.s. v zastoupení specialisty náboru senior Petra Lavického a Úřad práce v Mostě za přítomnosti ředitelky Mgr. Veroniky Kubalové. Zahraničním partnerem byla, jako každý rok, IHK Chemnitz, za kterou se zúčastnila koordinátorka česko-saských vztahů Mgr. Michaela Holá.

Rolí generálního partnera pro Dobrý list komory tzv. „Uznávaný tovaryš řemesla“ se zhostila skupina BIS Czech, kterou zastupovala HR specialista Ing. Milena Kudličková.

Copyright © 2022 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST