≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Dobrý list komory – tisková zpráva

Dobrý list komory VŠ, VOŠ 2021

Okresní hospodářská komora Most po třinácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni magistrátu města Mostu z rukou předsedy OHK Most Ing. Rudolfa Junga 17 absolventů vysokých a vyšších odborných škol na Mostecku.

Gratulaci těmto nejlepším vyjádřili také hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller, který akci zaštiťoval, dále pak primátor Statutárního města Mostu Mgr. Jan Paparega, 1. místostarostka města Litvínova RSDr. Erika Sedláčková a další.

V poměru 14:3, byly dobré listy rozděleny mezi absolventy vysokých škol a absolventy vyšších odborných škol.

OHK Most spolu s vysokou školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.

Záštitu převzal také prezident Hospodářské komory ČR, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Roli generálního partnera se již tradičně zhostila společnost BIS Czech s.r.o., kterou na předávání zatupoval generální ředitel a jednatel Ing. Jan Šlapal. Ostatní partneři: Statutární město Most, Severní energetická, a.s., Vršanská uhelná, a.s. v zastoupení personálního ředitele Bc. Petra Mrvíka a Úřad práce v Mostě za přítomnosti ředitelky Mgr. Veroniky Kubalové. Zahraničním partnerem byla, jako každý rok, IHK Chemnitz.

I přes zvláštní opatření, kterými bylo prokázání o bezinfekčnosti, zakrytí dýchacích cest respirátorem a povinné odstupy mezi jednotlivými přítomnými, byla akce hodnocena pozitivně.

Copyright © 2021 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST