≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Statut externích partnerů

Externí partner má stejná práva a povinnosti jako řádný člen okresní komory. Nevztahuje se na něj pouze bod 1.a. par.4 , tj. „Volit a být volen do orgánů OHK“.

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST