≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Hejtman Ústeckého kraje jednal s představiteli Okresní hospodářské komory Most

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda Okresní hospodářské Most Rudolf Jung uspořádali v Mostě již tradiční pracovní snídani zástupců představenstva okresní hospodářské komory a vedení Ústeckého kraje, za který se zúčastnil kromě hejtmana Oldřicha Bubeníčka také člen rady ÚK Ladislav Drlý a dále vedoucí Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje Luboš Trojna. Předmětem tohoto setkání byla opět konzultace vzájemných aktivit a spolupráce.

Předseda OHK Most informoval o připravovaných tradičních i nových významných akcích pro letošní rok, mezi které bezpochyby patří Energetické fórum ÚK, jehož součástí bude vydání magazínu TEMA speciál věnované hnědému uhlí jako surovině budoucnosti, nebo projekt Česko-saské návštěvy, kde bude kraj mimo jiné prezentovat možnosti využití autobusové přeshraniční dopravy. Předmětem diskuze byla také příprava reprezentativní publikace Historie průmyslu a hospodářských komor v severozápadních Čechách, kde komora žádá kraj o spolupráci při jejím financování.

Hejtman informoval o plánované návštěvě zástupců vlády ČR v ÚK a nabídl zástupcům komory možnost podílet se na tvorbě programu. Dále informoval o tom, že kraj vyvíjí aktivity s cílem upravit příjezdovou komunikaci k Podkrušnohorskému technickému muzeu. To komora podporuje a také již v tomto směru podniká kroky a považuje projekt tohoto muzea za strategický nejen pro podporu cestovního ruchu, ale i pro technickou vzdělanost.

Rozsáhlá diskuze se týkala také oblasti vzdělávání, kde je žádoucí vytvořit systém a provázanost aktivit všech tří stupňů vzdělávání, mající různé zřizovatele. Předseda mostecké komory informoval o nově vznikajícím projektu Uznávaný tovaryš, který vychází z již tradičního Dobrého listu komory. „Tovaryšský list“ by získali nejlepší absolventi učebních (nematuritních) řemeslných oborů škol, které jsou členy komory anebo se do projektu zapojí. Kvalitních, zejména tradičních řemeslníků, kteří vycházejí ze škol není mnoho i přesto, že existuje řada firem, která podporuje technicky zaměřené kroužky. OHK doporučuje obnovit myšlenku tzv. Multifunkčního centra, can you buy viagra online jako zdroj technických informací pro mládež. Jedním z konkrétních záměrů je také uspořádání krajského kola soutěže konstrukcí ze známých stavebnic Merkur se zapojením veřejnosti.

Ing. Jiřina Pečnerová

ředitelka úřadu OHK Most

foto archiv OHK Most

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST