≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Hospodářská komora České republiky – Česko-kambodžské podnikatelské setkání

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na „Czech-Cambodian Business Meeting“, který se uskuteční 14. října 2019 od 10:00 (9:30 registrace účastníků) v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR (Loretánské náměstí 101/5, Praha 1, Hradčany). Akce je organizována HK ČR ve spolupráci s MZV ČR, MPO ČR, Úřadem Vlády ČR, ZÚ ČR v Bangkoku, jenž má diplomatickou působnost pro Kambodžské království, a Hospodářskou komorou Kambodžského království.

Setkání zahájí ministr zahraničních věcí ČR, Tomáš Petříček, ministr průmyslu a obchodu ČR, Karel Havlíček, premiér Kambodžského království, Hun Sen, prezident Hospodářské komory ČR, Vladimír Dlouhý a prezident Hospodářské komory Kambodžského království, Neak Oknha Kith Meng.

Setkání se koná u příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády Kambodžského království, Hun Sena, kterého doprovází podnikatelská delegace se zájmem o spolupráci s českými firmami.

Dle Mapy globálních oborových příležitostí MZV ČR se jako sektory s potenciálem pro české firmy jeví zemědělství a návazné sektory zpracovatelských odvětví včetně potravinářství a vodohospodářství a vedle toho také odvětví ochrany životního prostředí či zdravotnictví. Další příležitosti pak nabízí těžební sektor a obranný a bezpečnostní průmysl. Rozmach cestovního ruchu v zemi v posledních letech by mohl přinést příležitosti ve zlepšování infrastruktury civilního letectví. Objem česko-kambodžského obchodu za posledních 5 let vzrostl více než třikrát (z 67,9 mil. USD v r. 2013 na 243,2 mil. USD v roce 2018), zásluhu na tom má především značný nárůst českého dovozu (238 mil. USD v roce 2018).

Poslední část setkání bude věnována networkingu a bilaterálnímu jednání mezi účastníky.

Akce bude probíhat v anglickém jazyce, ZDE najdete program semináře. Pod odkazem ZDE se v případě zájmu, prosím, registrujte. Vstup na akci je zdarma, je však podmíněn registrací prostřednictvím formuláře. Registrace bude ukončena 13. 10. 2019.

Budeme se těšit na Vaší účast.

 

Ing. Martin Lukáč
Projektový manažer junior

Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1

+420 725 211 822

lukac@komora.cz  www.komora.cz

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST