≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Hospodářská komora České republiky – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka do Itálie

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás na doprovodnou podnikatelskou misi ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka v termínu 25. 11. 2019 do Itálie, jejíž organizací byla pověřena Hospodářská komora ČR. Tato doprovodná podnikatelská mise, kterou povede viceprezident HK ČR Bořivoj Minář, se uskuteční speciálním letadlem a v rámci jejího programu bude navštíveno největší průmyslové město Itálie, Milán.

Itálie a konkrétně Milán, coby město obchodu a módy, představuje pro české firmy zajímavé obchodní teritorium s obchodními příležitostmi zejména v automobilovém, civilním leteckém, chemickém, kovozpracovatelském, obranném, sklářském a keramickém, stavebním, vodohospodářském a odpadním, zdravotnickém a farmaceutickém, zemědělském a potravinářském a zpracovatelském průmyslu, vedle toho také kupříkladu v železniční a kolejové dopravě. Bližší informace jsou k dispozici v odpovídající kapitole Mapy globálních oborových příležitostí. Z těchto důvodů bude program podnikatelské mise, detailněji popsán níže, zaměřen primárně na oblasti automotive, life sciences, chytrá města, kyberbezpečnost a digitalizaci.

Během mise plánujeme ve spolupráci s ASSOLOMBARDA Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi zorganizovat Česko-italské podnikatelské fórum s B2B jednáními v Miláně, které bude zahajovat ministr Petříček. V odpolední části programu jsou v jednání návštěvy technologického centra a podnikatelského inkubátoru. Ve večerních hodinách bude čas věnován společenskému podniku v prostorách Generálního konzulátu a za přítomnosti ministra Petříčka a zástupců italských společností. V rámci doprovodné podnikatelské mise je prostor vyhrazen také pro informační briefing se zástupci ZÚ ČR a další programové položky.

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty:

  • vyplněnou závaznou přihlášku (podepsaný scan a rovněž editovatelnou verzi) – Závazná přihláška,
  • firemní profil v Aj a v Čj (v editovatelné verzi) – PROFILE ENGPROFIL ČJ,
  • snímek pro prezentaciCompany slide,
  • scan cestovního pasu (strana s fotografií) či občanského průkazu,

na e-mail mullerova1@komora.cz, a to nejpozději do 18. 10. 2019.

Záloha na účastnický poplatek činí 216,- EUR (či po dohodě ekvivalent 5.500,- Kč), pro členy HK ČR je poplatek snížen na 194,- EUR (či po dohodě ekvivalent 4.950,- Kč). Účastnický poplatek zahrnuje: podíl na místních transferech, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

 

Těšíme se na spolupráci.

 

Ing. Monika Müllerová
Projektová manažerka
Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 379
mullerova1@komora.cz  www.komora.cz  www.branadopersie.cz

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST