≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

HK ČR – přihlaste se na konferenci roku: Česko na křižovatce

 

Přijďte na konferenci
za účasti předsedy Vlády České republiky
Petra Fialy

 

 

Potřebuje Česká republika novou národní vizi a strategii?
Kde jsou hrozby a příležitosti pro naši ekonomickou konkurenceschopnost?
Musíme jednat odvážně a rychle nebo máme dost času?

 

1. září 2023 od 9:30 do 15:00 hodin
Ouniversum
Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

 

Rostoucí energetická náročnost, rychlý celosvětový technický a technologický vývoj i rostoucí konkurenceschopnost okolních zemí staví českou ekonomiku i společnost před nutnost v krátké době zrealizovat strategické investice v oblasti energetické, dopravní a další technické infrastruktury a také v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací a pracovního trhu.

Čelní představitelé významných firem a podnikatelé budou diskutovat na konferenci o formulaci a prosazení celospolečenské vize, efektivních strategiích a podmínkách pro nastartování nového ekonomického růstu českého hospodářství.

 

Program:
09:00–09:30
09:30–09:40
09:40–10:10
10:10–11:30


registrace účastníků a hostů
zahájení konference
vystoupení předsedy Vlády ČR Petra Fialy
dopolední diskuzní panel s předsedou Vlády ČR

 

  • Strategické investice do oblasti energetiky, dopravy, datové a další technické infrastruktury a bydlení
  • Strategické investice do oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací a pracovního trhu
  • Strategické investice a investiční pobídky do prioritních oblastí

 

11:30–12:30
12:30–14:45

oběd
odpolední diskuzní panel

 

  • SWOT analýza Česko 2023
  • Aktuální průzkum podnikatelského mínění
  • Definování klíčových překážek realizace strategických investic a řešení jejich eliminace
  • Činnost Vládního výboru pro strategické investice
  • Koordinace společného postupu spolupracujících institucí a organizací při prosazování národní vize a strategie

 

14:45–15:00

shrnutí závěrů

 

Konferencí bude provázet moderátorka Michala Hergetová.

 

 

Na konferenci se registrujte
nejpozději do 20. srpna 2023
ZDE
Registrační poplatek je 1 500 Kč bez DPH

 

Je žádoucí a nezbytné identifikovat klíčové hrozby a překážky, které brzdí a limitují růst české ekonomiky, a zároveň využít všech příležitostí a potenciálu, který Česká republika má, ať už díky své poloze v srdci Evropy, své průmyslové tradici nebo svým úspěšným firmám a podnikatelům nejen v tradičních, ale také v nových oborech průmyslu a podnikání s vysokou přidanou hodnotou.

Zástupci podnikatelských a zaměstnavatelských organizací, zástupci finančního sektoru, představitelé stavebnictví, klíčoví manažeři a také významné osobnosti podnikatelského a společenského života se rozhodli přispět společnými silami k přijetí jasné vize státu pro následující dekády a ke zpracování a implementaci realizačních strategií, které takovou vizi budou naplňovat. Je společnou odpovědností politické reprezentace státu, zástupců podnikatelů, zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců přinést nezbytnou shodu na dalším směrování našeho státu a jeho budoucí prosperity.


 
Copyright © 2023 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST