≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

příručka jak na COVID 19

Vážení,

 

na základě dostupných informací o krocích vlády, které mají zmírnit dopady opatření omezující podnikatelské aktivity a volný pohyb osob v souvislosti s pandemií COVID-19, jsme pro vás připravili příručku “Jak na to – pro okresní / regionální / krajské hospodářské komory”.  Jak na to Covid 19_pro komory_2-4-2020

Jejím cílem je shrnout všechny dostupné nástroje, které můžete využít, pro zlepšení ekonomické situace Vašich komor, včetně návodu jak postupovat. Jedná se v tuto chvíli především o možnosti odkladu plateb daní, využití programu ministerstva práce a sociálních věcí ANTIVIRUS, z něhož jsou poskytovány  příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci, související s omezením provozu v důsledku karantény nebo hospodářskými potížemi nebo možnosti úvěru.

Příručku budeme aktualizovat o další opatření, která jsou v tuto chvíli v legislativním procesu, jako jsou např. odklady plateb nájmu atd. a měl by je projednat Parlament ČR v příštím týdnu.

 

Věřím, že Vám tímto trochu ulehčíme orientaci v této složité problematice.

 

S pozdravem

 

Tomáš Vrbík

tajemník úřadu

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

T: 266 721 320

vrbik@komora.cz | www.komora.cz

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST