≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY – manuál pro přípravu pracoviště před COVID-19 (ver. 1.1.)

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti COVID-19 si Vám dovolujeme zaslat informace užitečné pro podnikatele.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nový manuál pro přípravu pracoviště před COVID-19 (ver. 1.1.) s tím, že materiál bude upravován dle aktuální situace a na základě dalších doporučení ze strany WHO. Online aktuální verze je publikována na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/covid-19informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele_18613_4122_1.html.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje, že zejména v Asii a v posledních dnech i v Evropě dochází k preventivním opatřením, která omezují či narušují vnitrostátní i mezinárodní dopravu v celé řadě zemí, a to na úrovni letecké, ale i silniční a železniční dopravy uvnitř i mezi jednotlivými státy. Nelze vyloučit situace, kdy se občané ČR při cestách do zahraničí, budou muset podrobit karanténním opatřením. Při plánování zahraničních cest je nutné s možností opatření zaváděných v souvislosti s šířením koronaviru počítat.

MZV ČR zároveň doporučuje cestujícím, aby sledovali webové stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR a místní sdělovací prostředky. Dále s ohledem na neustále se měnící situaci doporučuje, aby si cestovatelé ověřili přijímaná opatření u příslušných orgánů (např. imigračních) daného státu nebo jeho zastupitelského úřadu. Současně doporučuje všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD (https://drozd.mzv.cz) a v případě nouzové situace kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR.

Doplníme, že komunikačním místem pro podávání informací podnikatelům ohledně jejich dotazů a doporučení na zahraniční cesty v souvislosti s koronavirem je konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí. Detailní informace a doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě lze nalézt na odkazu: www.mzv.cz/cestujeme/index.html.

Pro případ potřeby specifických informací se můžete obrátit na konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR (Pavel Pitel, ředitel konzulárního odboru), tel. 224 182 125, e-mail: ko@mzv.cz.

 

Odbor vnitřní komunikace
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
vnitrnikomunikace@komora.cz | www.komora.cz

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST