≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

IHK Halle-Dessau – pozvánka

„Compliance International: Úspěšné obchody v jednom (německém) globalizovaném světě“, dne 16. září 2021 v 10:00 – 16:00 hod.

Tématem mezinárodního souladu Compliance International směřuje Středoněmecký exportní den, konaný dne 16. září 2021, k brizantním odpovědím na takové zahraničně hospodářské otázky, jako je např. Trade Compliance Organisation, kontrola exportu, embargo, a rovněž jaké jsou trestněprávní konsekvence. Podnikatelé i podnikatelky ze Saska, Saska-Anhalska a Duryňska budou diskutovat o svých zkušenostech v rozdílném pojetí hospodářských potřeb a požadavků, různých handicapů či výhod. Vždyť tady také platí: udělat něco špatně nelze ani trošku…

Středoněmecký exportní den je společná akce Průmyslových a obchodních komor Saska, Saska-Anhaltska a Duryňska. Už před mnoha lety se prosadila jako velká akce určená pro všechny exportéry ve středoněmeckém prostoru a stala se tak ideální platformou pro výměnu zkušeností mezi experty a podniky.

Tuto akci můžete navštívit jak přímo v Průmyslové a obchodní komoře v Chemnitz, tak i on-line v přímém přenosu.

https://www.mitteldeutscher-exporttag.de/

„Compliance International: Erfolgreiche Geschäfte in einer (DE) globalisierten Welt“,
16. September 2021, 10:00 bis 16:00 Uhr

Mit dem Thema „Compliance International“ greift der Mitteldeutsche Exporttag am 16. September brisante außenwirtschaftliche Fragestellungen, wie z. B. Trade Compliance Organisation, Exportkontrolle, Embargos sowie strafrechtliche Konsequenzen auf. Unternehmer*innen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen diskutieren ihre Erfahrungen im Balanceakt zwischen betrieblichen Erfordernissen und diversen Vorgaben. Denn: „Ein bisschen falsch gibt es nicht…“.

Der Mitteldeutsche Exporttag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Industrie- und Handelskammern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Er gilt seit Jahren als großes Event für alle Exporteure im mitteldeutschen Raum und ideale Plattform zum Austausch zwischen Experten und Unternehmen.

Sie können die Veranstaltung sowohl vor Ort in der Industrie- und Handelskammer in Chemnitz als auch über die Live-Onlineübertragung besuchen.

https://www.mitteldeutscher-exporttag.de/

Copyright © 2021 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST