≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Institutu kombinovaného studia v Mostě Hornicko – geologické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava – 2. kolo přijímacího řízení

Vážená paní/Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás z pozice vedoucího Institutu kombinovaného studia v Mostě Hornicko – geologické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, oslovila s aktuální nabídkou možnosti studia na našem konzultačním pracovišti.

V současné době zde probíhá 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 a to pouze v kombinované formě studia (dálkové). Termín podávání přihlášek do 31. 8. 2020.

 

Bližší informace naleznete zde Nabídka studia HGF Most 2. kolo.

 

 

Přeji hezký den

 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.

vedoucí Institutu kombinovaného studia v Mostě

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST