≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

KOMORA s.r.o. – Odborný seminář k bezpečnosti strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů

Vážení členové OHK Most,

 

dne 23. září 2020 bude v prostorech OHK Most probíhat odborný seminář věnovaný nové edici normy ČSN EN 60204-1 ed.3:2019  Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

 

Jedná o velice důležitý technický předpis, který je nutné důsledně zohlednit při všech návrzích a projektech elektrických částí strojních zařízení i samostatných elektrických zařízeních, podléhajících procesům posouzení a prohlášení shody.

 

Seminář bude také věnován ukončení platnosti zásadní harmonizované technické normy ČSN EN 60950-1 ed. 2:2007 Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky (adpt. EN 60950/Cor.1:2006 Information technology equipment – Safety Part 1: General requirements).

 

Více informací obsahuje pozvánka Seminář ČSN EN 60204-1.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Vích, MBA

KOMORA s.r.o.

jednatel společnosti

Certifikační orgány

č. 3184 – KOMORACERT®

č. 3243 – KOMORACERT PRODUCT®

Višňová 666, 434 01 Most

mobil 774 403 323

www.komoracert.cz

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST