≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Krajský úřad Ústeckého kraje – Vyhlášení dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021

Vážení,

 

  1. května 2021 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“.

 

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 6. ročník tohoto programu.

 

O dotaci pro rok 2021 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2020 nebo 2021) a splní podmínky programu.

 

Celková finanční alokace pro program je 8 010 000,- Kč. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 14. 6. 2021 do 16. 7. 2021.

 

Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicichpodnikatelu/ds-99850/p1=204744 ) nebo na semináři pro žadatele, který se bude konat dne 20. 5. 2021 od 15:00 hod online.  

 

Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde: https://forms.gle/Upe9a9FCRyoSzDZQ7.

 

S pozdravem

Bc. Petra Razáková

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 167

e-mail: razakova.p@kr-ustecky.cz

Copyright © 2021 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST