≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Krajský úřad Ústeckého kraje – Výzva pro externí hodnotitele strategických projektů

Vážení,

 

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy na nábor zájemců o pozici externího hodnotitele strategických projektů v rámci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT).

Požádáme Vás o případné šíření této informace mezi relevantní odborníky.

Bližší informace naleznete na stránkách Regionální stále konference Ústeckého kraje.

Odborníci na dané téma se mohou přihlásit dle pokynů uvedených ve výzvě do 23. 4. 2021.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den,

 

 

 

Bc. Miroslav Vlach

Odbor strategie přípravy a realizace projektů

samostatný referent,

sekretariát Regionální stále konference Ústeckého kraje

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 448

gsm: +420 733 165 454

e-mail: vlach.m@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz www.rskuk.cz

Copyright © 2021 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST