≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

MAS naděje o. p. s.

Dobrý den,

rád bych Vás informoval o prodloužení termínu pro příjem žádostí o dotaci do 02. 05. 2024, 12:00 hod. a o navýšení finanční alokace výzvy na 4.310.000,00 Kč. Další informace naleznete níže.

Dobrý den,

dovoluji si Vám všem připomenout termín ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy Místní akční skupiny Naděje – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Technologie I.

Příjem Vašich žádostí do výzvy bude ukončen 25. 03. 2024, 12:00 hod. V rámci této výzvy přijímáme žádosti o dotace podnikatelských subjektů, působících na území naší místní akční skupiny (MAS): ZDE

Prostřednictvím naší výzvy si můžete požádat o 50% dotaci v rozsahu 125 tis. Kč až 1 mil. Kč na:

  • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury,
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

  1. Robotizace, automatizace, digitalizace;
  2. Web, cloud;
  3. Komunikační a identifikační infrastruktura.

Veškeré informace k podpoře a způsobu podání žádosti o dotaci naleznete zde: https://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyzvy-2021-2027/op-tak/vyzva/6-vyzva-mas-nadeje-ops-op-tak-1-technologie-i-2288cs.html

V případě jakýchkoliv otázek se na mne prosím obraťte: Tomáš Harant, 733 700 334, tomas.harant@masnadeje.cz

Copyright © 2024 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST