≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

MAS Naděje o.p.s. – výzva: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2 – Technologie II.

Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové.

Rád bych Vás informoval o vyhlášení 11. výzvy Místní akční skupiny Naděje – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2 – Technologie II.

Příjem Vašich žádostí o dotaci do výzvy bude ukončen 25. 08. 2024, 12:00 hod. V rámci této výzvy přijímáme žádosti o dotace podnikatelských subjektů, působících na území naší místní akční skupiny (MAS): ZDE

Prostřednictvím naší výzvy si můžete požádat o 50% dotaci v rozsahu 125 tis. Kč až 1 mil. Kč na:

  • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury;
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

  1. Robotizace, automatizace, digitalizace;
  2. Web, cloud;
  3. Komunikační a identifikační infrastruktura.

Veškeré informace k podpoře a způsobu podání žádosti o dotaci naleznete zde: https://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyzvy-2021-2027/op-tak/2-vyzva/11-vyzva-mas-nadeje-ops-op-tak-2-technologie-ii-2568cs.html

V případě jakýchkoliv otázek se na mne prosím obraťte: Tomáš Harant, 733 700 334, tomas.harant@masnadeje.cz

 Všem zájemcům o další informace a konzultace doporučuji účast na našem semináři pro žadatele. Pozvánku Vám zasílám v příloze e-mailu.

Těšíme se na Vás.

S pozdravem

Bc. Tomáš Harant

Manažer

Energetický koordinátor

IČ: 22801073

Sídlo:

(Obecní úřad Lišnice)

Lišnice čp. 42

434 01 Lišnice

Telefon: (+420) 733 700 334

E-mail: tomas.harant@masnadeje.cz

Datová schránka: smzgfek

Web: www.masnadeje.cz

Copyright © 2024 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST