≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Datum a čas: pondělí 9. 12.2019 13:00 – 15:00 h
Místo: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Úst nad Labem, Rektorát UJEP, zasedací místnost v 1. patře, č. 1.14

Přednášející: zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu

 

Účelem semináře je seznámit potenciální uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“, s podmínkami soutěže a způsobem podávání žádosti. Uchazečem o dotaci v této soutěži může být pouze malý nebo střední podnik. Podrobné informace k vyhlášené soutěži naleznete v rubrice Podpora výzkumu, vývoje a inovací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future–250559/

V průběhu semináře budou prezentovány informace z jednotlivých kapitol zadávací dokumentace, bude stručně představena elektronická přihláška a dále budou zodpovídány dotazy k nejasnostem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

 

Současně budou stručně představeny některé další dotační možnosti týkající se projektů výzkumu a vývoje (konkrétně program TREND, v jehož druhém podprogramu „Nováčci“ bude soutěž vyhlášena dne 4. prosince 2019).

Účast na semináři je bezplatná.

K parkování lze využít parkoviště v blízkosti Rektorátu UJEP – nákres .

Účast, prosím, potvrďte do 5. prosince 2019 na mail lenka.krenkova@mmr.cz.

 

S pozdravem

 

Lenka Křenková
asistent ÚK

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pracoviště: Budovatelů 2532, 434 01, Most
Tel: +420 476 206 859
Mob: +420 703 840 689
E-mail: lenka.krenkova@mmr.cz
http://www.restartregionu.cz

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST