≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Nabídka studia Institutu kombinovaného studia v Mostě HGF VŠB TU Ostrava

Nabídka studia Institutu kombinovaného studia v Mostě
Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Termín podání přihlášek do 15. 8. 2018

Těžba uhlí v našem regionu bude stále pokračovat. Dále bude probíhat těžba a zpracování jiných surovin, například vápence, materiálů pro potřebu stavebnictví, keramického průmyslu a nově i těžba lithia pro výrobu baterií… S těžbou a využíváním všech nerostných surovin souvisí i problematika ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, rekultivace a regenerace krajiny, jakož i zpracování druhotných surovin.

Institut kombinovaného studia v Mostě nabízí ke studiu v akademickém roce 2018/2019 tyto programy:
kombinované (dálkové) bakalářské formě
Ekonomika a řízení v oblasti surovin, Zpracování a zneškodňování odpadů, Těžba nerostných surovin a jejich využívání.

kombinované (dálkové) formě navazujícího studia Ekonomika a řízení v oblasti surovin, Technologie a hospodaření s vodou, Zpracování a zneškodňování odpadů, Těžba nerostných surovin a jejich využívání.

Podejte přihlášku zde: https://www.hgf.vsb.cz/cs/ (vlevo dole)

Bližší informace podá paní Andrea Herudková
tel. +420 597 325 706, VŠB-TUO v Mostě, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most
(budova B v areálu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě)

Budeme se na Vás těšit!

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST