≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Nová tvář společné krajiny

projekt financovaný z Fondu Malých projektů Euroregionu Krušnohoří

V rámci výše uvedeného projektového záměru se konala dne 14. 8. 2018 první vyjížďka po mosteckém jezeru, kterou zorganizoval Palivový kombinát Ústí, žadatel projektu, jehož cílem je informovat širokou veřejnost o postupné proměně česko-saského příhraničí a ukázat jakou proměnou již rekultivované území prošlo.

Veřejnost bude seznámena s podobou krajiny před nástupem těžby i během ní a hlavně s činnostmi, které jsou realizovány po ukončení těžby.

Mezi další činností jsou také naplánovány dva odborné workshopy spojené s exkurzemi. Na německé straně to bude prohlídka bývalého dolu Reiche Zeche ve Freibergu a při workshopu v Mostě dne 1. 6. 2019 bude veřejnosti zpřístupněno zrekultivované jezero Most a zveřejněna dvoudílná informační brožura.

Okresní hospodářská komora Most spolupracuje v projektu jako koordinátor některých činností. Srpnové vyjížďky se zúčastnili za Palivový kombinát Ústí Alena Adlerová, Dominika Müllnerová a Eva Stoupová, za OHK Most Jiřina Pečnerová. Monitoring činnosti provedl na místě František Bína, jednatel Euroregionu Krušnohoří.

 

 

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST