≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Nově vzniklé pracoviště MPSV v Ústí nad Labem

Vážení,

dovolte, abychom Vám krátce představili nově vzniklé pracoviště MPSV v Ústí nad Labem. Naše pobočka odboru podpory projektů byla zřízena především pro Ústecký a Karlovarský kraj. Naším úkolem je pomáhat všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry. Naše nově vzniklá pobočka v Ústí nad Labem nabízí především usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ, bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu o OPZ až po okamžik podání projektové žádosti v aplikaci IS KP 14+, poskytování informací o aktuálně vyhlášených výzvách, podporovaných aktivitách, základních metodických pravidlech apod. Je možné si domluvit individuální konzultaci i skupinové prezentace pro potenciální příjemce dle aktuální poptávky. Také se účastníme veletrhů pracovních či dotačních příležitostí. Pokud byste nějakou akci pořádali, určitě se této akce rádi zúčastníme.

 

 

Mgr. Bohumila Kohlová Dušková, DiS., projektová manažerka

Oddělení podpory implementace projektů

Odbor Podpory projektů (86)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Pracoviště: Bělehradská 1338/15, 400 01 Ústí nad Labem

mobil: +420 770 147 906, www.esfcr.cz

harmonogram pro podniky

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST