≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

OHK Louny – on line seminář – Jak, kdy a za co na Vás může zaměstnanec podat oznámení na podezření z korupce – NOVÝ termín semináře

Vážení,

dovolujeme si vás pozvat na on-line seminář, který Vám pomůže odpovědět na otázky:

 

* Jak, kdy a za co na vás může váš zaměstnanec podat oznámení na podezření z korupce?

* Jak váš může zaměstnanec ohrozit?

* Jak se tomu bránit?

* Jaké povinnosti by z nové právní úpravy měly pro vás vyplynout?

* Jaké vnitřní předpisy bude nutné ve firmách zavést?

Na konci roku 2021 začne platit právní úprava na ochranu oznamovatelů protiprávních jednání, tzv. Whistleblowing. Směrnice Evropského parlamentu předpokládá přijetí příslušné vnitrostátní právní úpravy do 17. prosince 2021. K tomuto jsme pro firmy připravili informační seminář, který pořádáme ve spolupráci se společností Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

Přednášející:  doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. [1] se problematice Whistleblowingu věnuje již více než 10 let. Od roku 2015 působí jako člen Komise k whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce) předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Téma přednáší v rámci výběrového předmětu na Právnické fakultě UK, vystupuje k němu na konferencích a je autorem nebo spoluautorem řady publikací a projektů. Doc. JUDr. Morávek je také advokátem a partnerem advokátní kanceláře Felix a spol., která je již třetím rokem právním partnerem Hospodářské komory.

Program semináře:

 

  1. Co znamená ochrana oznamovatelů a jaký má být její účel;

 

  1. Podrobné seznámení s problematikou a chystanou zákonnou úpravou;

 

  1. Kdo by měl být podle připravované legislativy chráněn;

 

  1. Před čím by měl být oznamovatel chráněn;

 

  1. Jaké povinnosti by z právní úpravy měly vyplynout, zavedení vnitřních předpisů upravujících proces oznamování, výkonu funkce příslušné osoby;

 

  1. Jaká rizika by mohla vyplynout z neplnění povinností a neposkytnutí ochrany;

 

Kde a kdy:          úterý 14. prosince 2021 od 9:00 – 13:00 hod. on-line (před konáním semináře zašleme odkaz pro přihlášení)

 

Přednášející:      doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

 

Cena:                   člen OHK Louny 2 300 Kč, nečlen OHK Louny 2 900 Kč

 

 

Pro účast na semináři je třeba vyplnit objednávkový formulář v příloze a zaslat e-mailem na adresu níže.

 

Organizační zajištění semináře, Martina Čechová tel. číslo: 731 149 029 e-mail: cechova@ohkln.cz

objednávkový formulář

Storno poplatky – aktualizace k 1.4.2019

 

S pozdravem a přáním příjemného dne

 

Ing. Linda Příhodová

ředitelka OHK Louny

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LOUNY

Komenského náměstí 2661 | 440 01 Louny

telefon: 604 219 404

reditel@ohkln.cz | www.ohkln.cz

Copyright © 2021 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST