≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

OHK Most – bezplatné školení zaměstnanců

Vážení členové hospodářské komory,

využijte, prosím, příležitost – bezplatně vzdělat své zaměstnance. Stále nám zbývá v rámci projektu PROFES dostatek finančních prostředků, které bychom Vám a Vašim zaměstnancům, pro potřeby vzdělávání, chtěli věnovat.

OHK Most zahájila dnem 1. 7. 2019 realizaci projektu Profesní vzdělávání zaměstnanců PROFES CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010954, jehož smyslem a podstatou je podpořit vzdělávání zaměstnanců členů Hospodářské komory ČR. V rámci projektu, při splnění povinných náležitostí, lze uhradit ve 100% výši školení Vašich zaměstnanců mimo školení ze zákona povinné a to po dobu realizace projektu, která je 3 roky. Zaměstnanec musí být zaměstnán u Vás po dobu školení na základě pracovní smlouvy příp. dohody o pracovní činnosti, která se dokládá jako povinný dokument.

Poskytnutá dotace je čerpána obvykle v režimu podpory de minimis, tzn. v plné výši. Klíčové aktivity projektu, ze kterých lze hradit a uplatňovat náklady na školení, se skládají z oblastí – Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Technické dovednosti a jiné odborné vzdělávání.

V případě zájmu volejte nebo pište na pověřenou osobu, která OHK Most v tomto projektu zastupuje:

Ing. Eliška NODESOVÁ
Manažer projektů
Jaroslava Průchy 924, MOST
mobil: +420 776 776 666
email: enodesova@email.cz
www.n-projekty.cz

 

S pozdravem

 

Ing. Jiřina Pečnerová
ředitelka úřadu OHK Most
Višňová 666, 434 01  Most
Tel: 417 637 401, 777 627 894
e-mail: reditel@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST