≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

OHK Most – TZ – SOKRATES 1

OHK Most představila střední školy na tradičním veletrhu

SOKRATES 1

Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, Kontaktním pracovištěm Most, opět uspořádala, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, veletrh středního vzdělávání SOKRATES 1.

Generálním partnerem letošního již 17. ročníku je opět společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o., hlavními partnery jsou statutární město Most a akciové společnosti Vršanská uhelná a  Severní energetická. Zahraničním partnerem je průmyslová a obchodní komora v Chemnitz. Dalšími partnery jsou JAPEK, s.r.o, a Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace.

Hosty slavnostního zahájení byli za Ústecký kraj Radmila Krastenicsová, místostarostka Litvínova Erika Sedláčková, ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Most Veronika Kubalová, člen vedení společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o., Pavel Donát, zástupkyně IHK Chemnitz Michaela Holá a předseda OHK Most Rudolf Jung, který veletrh oficiálně zahájil. V úvodu veletrhu zazpívali žáci Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě.

Veletrhy SOKRATES jsou již dlouholetou tradicí a nedílnou součástí aktivit OHK Most pro oblast regionálního vzdělávání. Letošního 17. ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích zúčastnilo 30 škol nejen z našeho regionu. Návštěvníků bylo tradičně více jak dva tisíce.

Cílem veletrhu bylo, jako každý rok, nabídnout, v jeden čas na jednom místě, uchazečům o  vzdělávání na střední škole studium.

Na tuto akci navazuje také již tradiční prezentace vysokých a vyšších odborných škol SOKRATES 2, která se koná v úterý dne 26.02.2019 od 8.00 do 17.00 hod. v prostorách Podkrušnohorského gymnázia Most.

Společně ve vzdělávání.

V rámci veletrhu SOKRATES 1 se uskutečnilo rozšířené zasedání grémia Odborné sekce vzdělávání při OHK Most, na které byli pozváni představitelé Komise pro rozvoj lidských zdrojů Hospodářské a sociální rady Mostecka a Školské komise Euroregionu Krušnohoří, se kterými má OHK uzavřenou smlouvu o spolupráci. Předsedou OHK Most Rudolfem Jungem byla předsedkyni KRLZ při  HSRM paní  Drahomíře Miklošové, zástupkyni Školské komise Euroregionu Krušnohoří paní Zárubové a jednateli OS vzdělávání OHK Most Josefu  Švecovi představena vize o společném regionálním působení v oblasti vzdělávání. Základním cílem smluvně deklarovaného spojenectví by mělo být maximální soustředění sil
a prostředků a vytvoření silného, vzájemně spolupracujícího partnerského uskupení k cílevědomé spolupráci se zřizovateli škol a politickými reprezentacemi k žádoucím krokům, včetně legislativních. To by mělo vést k reálným a realizovatelným řešením řady problémů, se kterými se naše společnost v oblasti vzdělávání potýká. Přítomnými představiteli složek byla nabídka OHK Most akceptována a bude v krátkém termínu projednána v příslušných orgánech institucí a je velký předpoklad, že v regionu toto uskupení vznikne a mimo jiné nabídne aktivní spolupráci zřizovatelům škol všech úrovní.

 

Ing. Jiřina Pečnerová
ředitelka úřadu
OHK Most
Višňová 666
434 01  Most
Tel: 417 637 401, 777 627 894
e-mail: reditel@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST