≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

OHK Most – volby delegátů na SD OHK Most 2020 – 2022

Vážení členové OHK Most,

na úřadě OHK Most, Višňová 666 (budova KB), 1. patro, proběhnou v termínu od 27. ledna 2020 do 7. února 2020 volby delegátů na SD OHK Most 2020 – 2022. Volební schránka bude zpřístupněna ve dnech: pondělí a středa 8:30 – 16:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:30 – 15:30 hodin a v pátek 8:30 – 14:30 hodin.

Kontaktními pracovníky pro volby jsou Ing. Jiřina Pečnerová, Naďa Kubíčková, Monika Rosová.

Níže naleznete volební lístek, který lze získat také na místě a Volební řád OHK Most.

Volební lístek SD OHK Most 2020           N – Volební řád 24 11 2016

Hlasování provede člen OHK Most, po ověření totožnosti, osobně odevzdáním vyplněného podepsaného hlasovacího lístku, který si vyzvedne osobně  nebo vytiskne sám. Ve výjimečných případech hlasování provede písemně s úředně ověřeným podpisem na volebním lístku. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů OHK Most.

 

Žádám Vás tímto, o Vaši účast na volbách.

 

Přeji hezký den

 

Ing. Rudolf Jung
předseda OHK Most

Úřad OHK Most
Višňová 666
434 01 Most
tel.: 417 637 402
mobil: 777 627 831
e-mail: info@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST