≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

OHK Most zvolila své vedení na další tři roky (2020 – 2023)

OHK Most zvolila své vedení na další tři roky (2020 – 2023)

Dne 17. 09. 2020 se konalo v hotelu CASCADE v Mostě volební Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Most. Kromě standardních bodů jednání bylo hlavním bodem programu volba předsedy, místopředsedů, členů představenstva, dozorčí rady a smírčí komise pro období 2020 – 2023.

Shromáždění delegátů zvolilo na další tříleté období:

 

Předsedu OHK Most: Ing. Rudolfa Junga

 

Místopředsedy OHK Most: p. Petra Scherera, Ing. Petra Svobodu, CSc., Ing. Vladimíra Zemánka

 

Ostatní členy Představenstva OHK Most:  Ing. Milana Boháčka, Ing. Jaroslava Dvořáka, Ing. Martina Hauptvogla, Ing. Petra Hegera, Ing. Zdeňka Kadlece, Ing. Petra Lence, Ing. Václava Zahradníčka

 

do Dozorčí rady OHK Most: Ing. Věru Bártovou, Ing. Františka Bláhu, Mgr. Alici Kačerovou, Petra Pospíšila, Bc. Radka Zahradníka

 

do Smírčí komise: Ing. Jiřího Bureše, Ing. Martina Hauptvogla, Ing. Petra Hegera, JUDr. Jana Hejdu, Ph.D., LL.M., Ing. Romana Viktoru, JUDr. Daniela Voláka, Helenu Týřovou Zemánkovou

 

 

 

Schválená zpráva o činnosti OHK Most za hodnocené období je na webových stránkách:

 

                                                             www.ohk-most.cz

 

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST