≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

OHK Most zvolila své vedení na další tři roky (2023 – 2026)

Dne 14. 9. 2023 se konalo v hotelu CASCADE v Mostě volební Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Most. Kromě standardních bodů jednání bylo hlavním bodem programu volba předsedy, místopředsedů, členů představenstva, dozorčí rady a smírčí komise pro období 2023 – 2026. 

 Shromáždění delegátů zvolilo na další tříleté období:

Předsedu OHK Most: Ing. Rudolfa Junga

Místopředsedy OHK Most: Květuši Hellmichovou, Ing. Petra Lence a Ing. Vladimíra Zemánka

Ostatní členy Představenstva OHK Most: Ing. Milana Boháčka, Ing. Petra Hegera, Ing. Zdeňka Kadlece, Ing. Martina Křemenáka, Ing. Markétu Vinklárkovou, Ing. Václava Zahradníčka a Ing. Renátu Zárubovou

 

do Dozorčí rady OHK Most: Ing. Věru Bártovou, Ing. Františka Bláhu, Mgr. Alici Kačerovou, Petra Pospíšila a Bc. Radka Zahradníka

 

do Smírčí komise: Ing. Jiřího Bureše, Ing. Martina Hauptvogla, Ing. Petra Hegera, Ing. Romana Viktoru, JUDr. Daniela Voláka, Helenu Týřovou Zemánkovou                           

                                                                                

 

Schválená zpráva o činnosti OHK Most za hodnocené období je zveřejněna na webových stránkách:  www.ohk-most.cz. Konkrétní odkaz: https://www.ohk-most.cz/wp-content/uploads/2023/08/zprava-na-SD-14.-9.-2023.pdf

 

Ing. Jiřina Pečnerová
ředitelka úřadu OHK Most
tř. Budovatelů 2531, 434 01  Most
Tel: +420 777 627 894
e-mail: reditel@ohk-most.cz
www.ohk-most.cz

Copyright © 2023 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST