≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Pozvánka na SD OHK Most

Vážení delegáti,
z pověření Představenstva OHK Most Vás zvu na řádné zasedání Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Most

Termín konání: 19. 4. 2018
Místo konání: hotel Cascade Most
Začátek jednání: 17.00 hodin

 

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba pracovních komisí, skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti Představenstva OHK Most za hodnocené období
  4. Zpráva o činnosti DR OHK Most za hodnocené období
  5. Volba místopředsedy OHK Most
  6. Potvrzení kooptace člena Představenstva OHK Most
  7. Schválení účetní závěrky za rok 2017
  8. Různé
  9. Usnesení a závěr

 

Ing. Rudolf Jung v. r.

předseda OHK Most

Vážení, upozorňujeme, že funkce delegáta OHK Most je nezastupitelná. Nabízíme možnost prezentace propagačních materiálů vaší firmy. Projednávané materiály jsou ke shlédnutí na internetové stránce cialis pas cher OHK Most www.ohk-most.cz, případně na osobní vyžádání na úřadu OHK Most.

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST