≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Předávání dobrých listů komory 24. 6. 2020 – tisková zpráva

Okresní hospodářská komora Most již po osmnácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních a středních odborných škol, členů OHK Most Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni města Mostu, z rukou předsedy OHK Most Ing. Rudolfa Junga, 20 absolventů středních a středních odborných škol na Mostecku.

Gratulaci těmto nejlepším vyjádřili také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který akci zaštiťoval, dále pak primátor Statutárního města Mostu Mgr. Jan Paparega, starostka města Litvínova Mgr. Kamila Bláhová a další.

Letos byl potřetí předáván Dobrý list komory tzv. „Uznávaný tovaryš řemesla“, který převzali absolventi, kteří ukončili střední vzdělání výučním listem. V poměru 16:4, byly dobré listy rozděleny mezi absolventy oborů zakončených maturitní zkouškou a absolventy oborů zakončených výučním listem.

OHK Most spolu se střední školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.

Záštitu převzal také prezident Hospodářské komory ČR, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Roli generálního partnera se již tradičně zhostila akciová společnost INELSEV Group, kterou na místě zastupoval místopředseda představenstva pan Petr Scherer, který je zároveň místopředsedou OHK Most. Ostatní partneři: Statutární město Most, Severní energetická, a.s., Vršanská uhelná, a.s. a Úřad práce v Mostě za přítomnosti ředitelky Mgr. Veroniky Kubalové.

Při této příležitosti byl také oceněn Dobrým listem komory speciál hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček za dlouholetou osobní podporu a propagaci projektu „Dobrý list komory“.

I přes zvláštní opatření, kterým bylo zakrytí dýchacích cest rouškou a povinné odstupy mezi jednotlivými přítomnými, byla akce hodnocena pozitivně.

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST