≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Shromáždění delegátů OHK Most 23. 4. 2020 – zrušeno

Vážení delegáti SD OHK Most, vážení členové,

vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s COVID – 19, se nemůže uskutečnit plánované Shromáždění delegátů OHK Most, které bylo v souladu se Statutem OHK Most svoláno na den 23. dubna 2020. Z tohoto důvodu se Představenstvo OHK Most, svým usnesením, rozhodlo toto SD formálně zrušit s tím, že jeho program bude projednán na volebním SD plánovaném na den 17. 9. 2020.

V případě, že by se vytvořila příznivá situace, je Představenstvo OHK Most připraveno revokovat své usnesení a v dostatečném předstihu svolat plánované „jarní“ SD v dřívějším termínu.

Podklady, tedy zprávy o činnosti a hospodářské výsledky roku 2019, jsou k dispozici na webových stránkách OHK Most.

 

Vážení delegáti SD OHK Most,

vzhledem k tomu, že SD OHK Most plánované na den 17. 9. 2020, je shromážděním volebním, kde budou dle Statutu a Volebního řádu provedeny volby všech orgánů naší OHK (tj. předseda, místopředsedové, představenstvo, dozorčí rada a smírčí komise), prosím vás, zvolené delegáty SD OHK Most, aby jste si tento termín zarezervovali, abychom volby mohli provést v co největším zastoupení. Kandidátní listiny předloží Představenstvo OHK Most do 31. 8. 2020.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

 

Ing. Rudolf  Jung
předseda OHK Most

Copyright © 2020 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST