≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Střední škola technická Most, přísp. org., Dělnická 21, Velebudice – nabídka spolupráce

Nabídka pro členy OHK Most

Chcete zaměstnávat mladé lidi, kteří odpovídají vašim představám o dobrém zaměstnanci? Zkuste se aktivně zapojit do projektu, který mimo jiné řeší zkvalitnění odborné výuky na středních školách.

Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na podporu školy v oblasti personální (spolupráce se zaměstnavateli), osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání žáků,  extrakurikulárních/rozvojových aktivit či aktivit rozvíjejících ICT, jako i v oblasti spolupráce s rodiči žáků
a s veřejností. Příjemcem grantu na realizaci projektu je Střední škola technická Most, přísp. org., Dělnická 21, Velebudice.

V rámci projektu je zřízena funkce koordinátora, který působí jako prostředník mezi školou
a zaměstnavateli. Pomáhá škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání dané školy zapsaných ve školském rejstříku
s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

Konkrétními formami spolupráce, do kterých se můžete prostřednictvím koordinátora zapojit, jsou např.:

  • realizace odborného výcviku či odborné praxe ve firmách
  • zapojení odborníků z praxe do výuky
  • účast odborníků při závěrečných zkouškách a profilové maturitní zkoušce
  • stáže učitelů ve firmách
  • spolupráce při náboru žáků do oborů potřebných na trhu práce
  • setkávání oborových odborníků (učitelé odborných předmětů daného oborového zaměření, učitelé OV/PV, odborníci z praxe, instruktoři)

Koordinátorem spolupráce se zaměstnavateli je ve výše uvedeném projektu Ing. Josef Švec, tel.: 724 132 706, e-mail: josef.svec@vsfs.cz, u něhož se mohou hlásit případní zájemci o spolupráci z řad členů OHK Most.

Copyright © 2021 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST