≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

Dobrý den,

letos „slavíme“ 20 let Univerzitního centra VŠCHT Litvínov-FS ČVUT-ORLEN Unipetrol v Ústeckém kraji. Před téměř 10-ti lety došlo k nastartování změn v pojetí vzdělávání studentů VŠCHT Praha v tomto centru a to hlavně díky navázání velmi úzké spolupráce s ORLEN Unipetrol a společností UniCRE.

V lednu tohoto roku se nám podařilo nově akreditovat program „Průmyslová chemie“ (bakalářský program) a „Inženýr chemických technologií“ (navazující magisterský program), kteří propojily akademické vzdělávání s průmyslovou praxí. Při této příležitosti bychom Vás rádi seznámili s obsahem a cílem těchto programů a hlavně záměrem „propojit akademické vzdělávání“ s potřebami průmyslu Ústeckého a Karlovarského kraje. Nejenže bychom Vás s těmito programy rádi seznámili, ale zároveň bychom rádi vysvětlili ředitelům středních škol všechny benefity studia v Univerzitním centru a zároveň požádat ostatní průmyslové firmy o spolupráci tak, aby naši absolventi byli co nejlépe připraveni pro budoucí profesi a samozřejmě nám zůstali zde v regionu. A toho můžeme dosáhnout jen společným úsilím mezi středními školami, vysokou školou a firmami, kteří přesvědčí studenty, že má o ně region zájem. Pomůžeme jim vystudovat a zároveň VŠ studium spojit s praxí. Úplnými nováčky ve výchově VŠ absolventů nejsme, již se snažíme o tento model téměř 10 let, ale letos v září dochází i k určité změně ve studijních plánech, které mají tímto podpořit naše společné úsilí.

Přijměte prosím pozvání na společný workshop, který se koná 16.6.2023 od 9:00hod v areálu CHEMPARK (přiložená pozvánka)

Ing. Zdeňka Pelešková

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

Záluží 1, Litvínov

Zdenka.peleskova@vscht.cz

Tel: 220444444, 733 690 897

Copyright © 2023 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST