≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Vážení kolegové, 

dovolte mi, abych Vás jménem Gabriely Nekolové, DiS., zástupkyně zmocněnce vlády MSK, ÚK a KVK informovala o tom, že v rámci programu HORIZON 2020 byla v minulém týdnu vyhlášena výzva, která umožní podpořit rozvoj aktivit na úrovni hned několik tematických oblastí, které mají souvislosti s tématy řešené v programu RE:START. 

Tato výzva zaměřená na projekty v oblasti dopravy podpoří realizaci aktivit v několika tematických oblastí:

–          Mobilita pro růst – zaměří se mj. na témata jako „Dopady letecké dopravy na klimatické změny“ nebo „Budoucí pohony – hybridní a elektrická letadla“,

–          Automatizovaná silniční doprava – z pohledu programu RE:START lze za prioritní označit téma „Vývoj a testování sdílených, propojených a automatizovaných flotil vozů v městském prostředí“, které vytváří potenciál pro možnost realizace projektů provázaných s cílem rozvinout testovací zónu pro autonomní vozy ve městě Ústí nad Labem,

–          Zelené vozy – v této oblasti se podpora zaměří se mj. na témata jako „Uživatelsky orientovaná infrastruktura dobíjení“ nebo „Nízkoemisní pohony pro kamiony a autobusy v dálkové dopravě“.

Škála podporovaných aktivit je mimořádně široká a v souladu s filozofií programu Horizon 2020 se podpora zaměří především na rozvoj inovací a výzkumných aktivit v uvedených oblastech. 

Informace k výzvě jsou dostupné zde (v Anglickém jazyce). Celková alokace výzvy dosahuje 162 mil. € (cca 4,2 mld. Kč). V jednotlivých tematických oblastech, mezi něž je tato celková alokace rozdělena, je již v tuto chvíli spuštěna databáze organizací z různých zemí Evropy, které formou nabídek poptávají partnerství pro společné řešení projektů v této výzvě (např. k tématu „Vývoj a testování sdílených, propojených a automatizovaných flotil vozů v městském prostředí“ nabízí partnerství již 44 subjektů, k tématu „Nízkoemisní pohony pro kamiony a autobusy v dálkové dopravě“ pak nabízí partnerství 19 subjektů). 

Žádosti bude možné předkládat do 25. dubna 2019. 

V případě Vašeho zájmu o tuto výzvu jsme Vám připraveni pomoci při zjištění konkrétních možností pro podporu Vámi uvažovaného projektového záměru.

 S pozdravem

 Andrea Langhammerová

Dále upozorňuji, že od 1.ledna 2019 přechází tým programu RE:START na Ministerstvo pro místní rozvoj  (MMR) coby Národní tým programu RE:START. Dojde tedy ke změně kontaktů, které v tuto chvíli bohužel ještě nemáme k dispozici. V případě potřeby nás můžete v přechodném období kontaktovat na adrese sekretariat@restartregionu.cz nebo info@restartregionu.cz. Nové kontakty na přelomu roku zveřejníme na webu www.restartregionu.cz. 

 

Ing. Andrea Langhammerová
Odborný konzultant pro oblast lidských zdrojů
Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
Regionální kancelář:
Budovatelů 2532, 434 01, Most
tel.: +420 476 206 859, mobil: +420 601 130 441
e-mail: andrea.langhammerova@czechinvest.org
web: www.zmocnenecvlady.cz

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST