≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

volby delegátů na Shromáždění delegátů 2023 – 2025

Vážení členové OHK Most,

na úřadě OHK Most, tř. Budovatelů 2531 (budova VÚHU), proběhnou v termínu od pondělí 23. ledna 2023 do pátku 3. února 2023 volby delegátů na Shromáždění delegátů OHK Most 2023 – 2025. Volební schránka bude zpřístupněna ve dnech: pondělí a středa 8:30 – 15:30 hodin, úterý a čtvrtek 8:30 – 15:00 hodin a v pátek 8:30 – 14:00 hodin.

Kontaktními pracovníky pro volby jsou Ing. Jiřina Pečnerová, Naďa Kubíčková, Monika Rosová.

Níže naleznete volební lístek, který lze získat také na místě a Volební řád OHK Most.

Volební lístek SD OHK Most 2023
Volební lístek SD OHK Most 2023
N – Volební řád OHK Most 01 01 2023

Hlasování provede člen OHK Most, po ověření totožnosti, osobně odevzdáním vyplněného podepsaného hlasovacího lístku, který si vyzvedne osobně nebo vytiskne sám. Ve výjimečných případech hlasování provede písemně s úředně ověřeným podpisem na volebním lístku. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů OHK Most.

Žádám Vás tímto, z pověření Představenstva OHK Most, o Vaši účast na volbách.

 

Přeji hezký den

 

Ing. Rudolf Jung
předseda OHK Most

Copyright © 2023 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST