≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

HK ČR – 1. zahraniční cesta ministryně průmyslu a obchodu ČR – ÁZERBÁJDŽÁN A GRUZIE

Vážené dámy, vážení pánové,

Hospodářská komora České republiky byla pověřena organizací podnikatelské mise doprovázející ministryni průmyslu a obchodu ČR Martu Novákovou na její 1. zahraniční cestu ve funkci ministryně průmyslu a obchodu a to do Gruzie (Tbilisi, Batumi) a Ázerbájdžánu (Baku). Podnikatelská mise se uskuteční ve dnech 11.- 14.9. 2018. K přípravě první části mise v Ázerbájdžánu přizvala HK ČR ke spolupráci Komoru pro hospodářské styky se SNS.

Hlavním cílem doprovodné podnikatelské mise je posílení ekonomických vztahů mezi českými a gruzínskými resp. ázerbájdžánskými exportéry, importéry a investory a upevnění již stávajících obchodních vazeb.

V průběhu cesty se kromě podnikatelských fór, které zahájí paní ministryně Marta Nováková, a navazujících dvoustranných firemních schůzek uskuteční množství dalších jednání a přijetí. V programu se také počítá se společenským setkáním účastníků mise s ministryní průmyslu a obchodu, zástupci ZÚ Baku a ZÚ Tbilisi. V jednání je také účast českých firem na jednáních v rámci zasedání Mezivládní komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci ČR – Gruzie. Předběžný návrh programu zasíláme v příloze.

Záloha na účastnický poplatek činí 1.550,- EUR (pro členy HK ČR/Komory SNS) a 1.705,- EUR (pro nečleny HK ČR/Komory SNS). Cena zahrnuje 3 x ubytování, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, podíl na pronájmech jednacích prostor, organizaci firemních jednání, asistenci pracovníků HK ČR a Komory pro hospodářské styky se SNS (Ázerbájdžán) po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise. Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 39.520,- Kč, (člen HK ČR/Komory SNS) resp. 43.470,- Kč (nečlen HK ČR/Komory SNS) resp. O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.

V případě Vašeho zájmu o účast zašlete sken vyplněné a podepsané závazné přihlášky na veselka@komora.cz. Dále přiložte vyplněný firemní profil v angličtině a ruštině ve formátu MS WORD, company slide se stručnými informacemi o Vaší společnosti, které budou prezentovány na podnikatelských setkáních, a sken Vašeho pasu (strana s fotem). 

Uzávěrka přihlášek je již v pondělí 13.8.2018. Kapacita je omezená.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelských setkáních v uvedených městech a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: Petr Chmela, obchodní ředitel, chmela@ppagency.cz , tel.: 736 752 715.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

S přátelským pozdravem,

 

Ing. Miroslav Veselka
projektový manažer
Zahraniční odbor
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 357
Veselka@komora.cz  |  www.komora.cz

Přílohy:
Company slide
PROFIL ENG
PROFIL RU
Závazná přihláška
Předběžný návrh programu mise

 

Copyright © 2018 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST